Maketa mesta Lučenec v roku 1907

V sobotu 14.5.2022 sme slávnostne sprístupnili aj našu ďalšiu časť stálej expozície v budove bývalej hasičskej zbrojnice, kde je umiestnená aj maketa mesta od manželov Renáty a Jána Fuksovcov, zobrazujúca Lučenec z r. 1907. A prečo práve tento rok?

Rok 1907 je obdobím, kedy v Lučenci vznikala jeho základná uličná sieť. Táto zostala zachovaná viacmenej až do súčasnosti. Vybudovala a zmodernizovala sa infraštruktúra ako napr. kanalizácia, dláždilo sa, realizovalo sa osvetlenie, profilovali sa chodníky a cesty, uplatňovali sa nové, na tú dobu moderné prvky.

Pohľad na historickú časť mesta Lučenec v tomto období zobrazuje trojrozmerná maketa v mierke 1:100. Samotnú maketu autori vytvorili „zhmotnením“ dobových pohľadníc a fotografií. Na určenie polôh a rozmerov niektorých dnes už neexistujúcich budov použili staré mapy. Rozmery súčasných budov, ktoré už existovali  v  roku 1907, získali priamym meraním a pomocou satelitných snímok, dostupných na internete. Farby jednotlivých budov boli zvolené na základe umeleckej predstavivosti, pretože farebné dobové pohľadnice nie sú hodnoverným dokladom (pohľadnice boli kolorované ručne a často podľa vkusu jednotlivých výtvarníkov). Vytypovaných sedem samostatných objektov, nachádzajúcich sa mimo zobrazeného historického centra mesta, je umiestnených v samostatných vitrínach.

Maketa svojou trojrozmernou vizualizáciou slúži na dotvorenie obrazu minulosti doteraz známeho iba z pohľadníc a fotografií.

Návštevník si po prehliadke makety môže sám, osobne porovnať jednotlivé videné objekty s ich reálnou podobou počas prechádzky mestom…

Expozícia s maketou, v budove bývalej hasičskej zbrojnice, je prístupná počas rovnakých otváracích hodín ako ostatná časť Mestského múzea v Radnici, kde je potrebné sa pred návštevou zbrojnice ohlásiť.