Synagóga Vás pozýva

 • Pro musica nostra na cestách - koncert v rámci medzinárodného hudobného festivalu
 • Synagóga Lučenec
 • Pozývame vás na koncert špičkového českého komorného telesa Barocco sempre giovane, ktoré uvedie dielo J.S.Bacha Ich habe genug v rámci medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra na cestách. V programe odznie aj epická báseň významného spisovateľa Arnošta Lustiga v podaní hercov ako Vilma Cibulková či Vilém Udatný. Lístky sú v predaji v MIC Lučenec, online na kultura.lucenec.sk alebo na ticketportal.sk Účinkujú: Komorný súbor Barocco Sempre Giovane Jan Thuri - hoboj Gustáv Beláček – basbarytón Petr Štepánek - recitácia Vilma Cibulková - recitácia Vilém Udatný - recitácia J.S.Bach / Lustig Vstupné: 5 €
 • Viac na Facebooku
 • Cesta neznáma V. - podujatie ku Dňu obetí holokaustu a rasového násilia
 • Synagóga Lučenec
 • V nedeľu 12.septembra 2021 si opäť spoločne pripomenieme pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. U nás, v Synagóge Lučenec, sme pre návštevníkov pri tejto príležitosti pripravili už piate pokračovanie podujatia CESTA NEZNÁMA, s podtitulom „od octárne po smaltovňu/továrne a továrnici židovského pôvodu“. Postupne, každým rokom, si pripomíname svojich susedov z Lučenca, ktorí sa už domov nevrátili... Ich mená sa píšu na pôvodné schody, odstránené zo Synagógy počas jej rekonštrukcie. Vytvárame v blízkosti Synagógy cestu neznámu, ktorú museli prejsť. V tomto roku pokračujeme písaním mien po „F“. Podujatím nás bude sprevádzať spisovateľka a novinárka, rodáčka z Lučenca, Veronika Homolová-Tóthová. O hudobný sprievod sa postará ENSEMBLE RICERCATA v zložení: Tomáš Boroš a Ivan Šiller - klavír a Helga Varga Bach - soprán. Všetci ste srdečne vítaní v nedeľu 12.septembra 2021 o 16:00 hod v priestoroch Synagógy v Lučenci. Vstup je voľný, podujatie je v režime "základ".
 • Viac na Facebooku
 • HORA - otvorenie výstavy a letnej sezóny v Synagóge
 • Synagóga Lučenec
 • HORA je skladaná krajinomaľba, abstraktná, ale zároveň čitateľná, pripomínajúca koláž z pokrčených papierov, prázdna kulisa oprostená od deja, no plná spomienok... „Prázdno je plnosť. Aj nič je niečo. Keď mám prázdnu hlavu, viem sa sústrediť na to, čo robím alebo čo prežívam. Učí ma tomu aj studená voda, otužovanie. Keď je človek po krk v rieke v mínusových teplotách, nerieši hypotéku, ani čo bude na obed. Snaží sa iba dýchať a vedome byť v tej vode, aby odtiaľ vedel aj vyliezť. Podobné je to pri maľovaní. Musíš plne sústrediť svoju bytosť na to, čo robíš, aby si to robil dobre. Rád maľujem sám, lebo sa viem vložiť do práce celý. Rád pozorujem človeka, ako niečo robí v prázdnom priestore. Milujem prázdne miesta, divadlá, haly, kostoly. Je to fascinujúce iba byť v takom priestore.“ slová autora Zoltána Agócsa maliarskej inštalácie HORA, ktorá bude umiestnená v lučeneckej Synagóge počas letnej sezóny. Slávnostné otvorenie výstavy sa bude konať v nedeľu 4. júla o 16,00 hod. Príďte načerpať mystiku vrchov v HORE v podaní mladého umelca, rodáka z Novohradu, Zoltána Agócsa.
 • Viac na Facebooku

Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre.

Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.

Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napríklad:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba