Synagóga Vás pozýva

 • Synagóga Lučenec - ĽAHKÁ MÚZA - koncert a výstava fotografií Radovana Vojenčáka
 • Synagóga Lučenec
 • Pozývame vás na koncert legendárnej kapely Ľahká Múza, ktorá vznikla v roku 1984 na výbojoch post punkovej éry ako experimentálna new wave kapela. Pôvodná zostava bola štvorčlenná (Gudrun, 677, German H a Dr.K). Z pôvodnej zostavy do dnes pretrvalo tvorivé jadro Gudrun, Snake & 677, ktoré od roku 1990 až do dnes spolupracovalo s viacerými muzikantmi a performermi. Časom sa vypracovali na jednu z najvýznamnejších alternatívnych kapiel z východného bloku a vďaka originálnej tvorbe a zaujimavému vizuálnemu prevedeniu koncertov za celé obdobie zahrali na všetkých významných európskych festivaloch goth-electronic-industry scény od Anglicka cez Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Litvu, Srbsko až po domáce české a slovenské medzinárodne obsadené festivaly a množstvo klubových vystúpení. Od svojho vzniku sa im do Lučenca ešte nepodarilo zavítať, hoci je zaujímavé, že speváčka Gudrun pochádza práve odtiaľto. V rámci podujatia si bude možné prehliadnuť aj výstavu fotografií Radovana Vojenčáka s názvom Dlhá cesta domov, ktorá bude prístupná od 18.00. http://www.lahkamuza.net http://lahkamuza.bandcamp.com Vstupné v predpredaji (MIC a online): 6 €, na mieste 7 €
 • Viac na Facebooku
 • Cesta neznáma VI. - Tanec, esencia života
 • Synagóga Lučenec
 • V nedeľu 11.septembra 2022 si opäť spoločne pripomenieme pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. U nás, v Synagóge Lučenec, sme pre návštevníkov pri tejto príležitosti pripravili už šieste pokračovanie podujatia CESTA NEZNÁMA, tentokrát s podtitulom Tanec, esencia života. Postupne, každým rokom, si pripomíname svojich susedov z Lučenca, ktorí sa už domov nevrátili... Ich mená sa píšu na pôvodné schody, odstránené zo Synagógy počas jej rekonštrukcie. Vytvárame tak cestu neznámu, ktorú museli prejsť... V tomto roku pokračujeme písaním mien po „G“. Podujatím nás bude opäť sprevádzať spisovateľka a novinárka, rodáčka z Lučenca, Veronika Homolová-Tóthová. O kultúrnu časť programu sa postará tanečníčka Linda Luptáková s tanečným partnerom a v doprovode kapely Pressburger Klezmer Band (spev - Ivana Ecetová z Lučenca). Všetci ste srdečne vítaní v nedeľu 11.septembra 2022 o 16:00 hod v priestoroch Synagógy v Lučenci. Vstup je voľný!
 • Viac na Facebooku
 • Peter Kollár "365" - letná výstava súčasného umenia
 • Synagóga Lučenec
 • Letná sezóna v Synagóge opäť patrí súčasnému umeniu. Piaty krát prinášame do tohto pôsobivého priestoru človeka, ktorého život a tvorba je spojená s Lučencom. Peter Kollár prepája vnútornú potrebu a povinnosť voči verejnému vnímaniu. Silné dojmy z jeho verejných inštalácií nielen poburujú, ale aj reagujú na problémy, ktoré trápia nielen jeho ako autora, ale celú spoločnosť. Nenápadný, skromný umelec svoj život spojil s rodným mestom. Introvert preferuje vizuálnu reč svojich diel a cíti sa v ich výsledkoch komfortne... Príďte do Synagógy posilniť vizuálneho ducha a staňte sa súčasťou prezentácie Petrovho diela s názvom 365. Výstava bude prístupná do 4.9.2022.
 • Viac na Facebooku

Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre.

Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.

Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napríklad:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba