Synagóga Vás pozýva

 • Cesty, ktoré nevedú do Ríma / Lučenec
 • Synagóga Lučenec
 • „V hudbe nemá zmysel hrať sa na nemennosť hraníc.“ – platí to nielen pre tvorbu legendárneho hudobníka Mariána Vargu, ale aj pre festival Konvergencie, ktorého vznik pred 20 rokmi sám inšpiroval. Koncert z komorných diel Mariána Vargu i jeho obľúbených skladateľov Bélu Bartóka, Dmitrija Šostakoviča a Arva Pärta v intrepretácii popredných slovenských umelcov je poctou tejto výraznej osobnosti slovenského umenia. Súčasťou koncertu je aj čítanie z knihy rozhovorov Petra Uličného a Mariána Vargu O cestách, ktoré nevedú do Ríma (Slovart, 2004). Výber textov, ktorý pre festival Konvergencie pripravil Andrej Šuba, prednesie Boris Farkaš. PROGRAM 1. Marián Varga - Antifona pre cello a klavír 2. Béla Bartók - Duetta pre dvojo huslí (výber v spracovaní pre husle, violu, cello) 3. Dmitrij Šostakovič - Kvarteto č.1 (výber) 4. Arvo Pärt - Fratres 5. Arvo Pärt - Fur Aline 6. Marián Varga - Quattro Movimenti pre sláčikové kvarteto Boris Farkaš číta texty z knihy Petra Uličného O cestách, ktoré nevedú do Ríma. Výber textov: Andrej Šuba Hrajú: Marián Svetlík, Andrej Baran - husle Martin Ruman - viola Jozef Lupták - violončelo Boris Lenko - klavír Organizátorom podujatia je Spoločnosť Mariána Vargu. Spoluorganizátorom podujatia sú Festival Konvergencie, Synagóga Lučenec, LUKUS a mesto Lučenec. Vstupné 5 € Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Predpredaj: online na www.kultura.lucenec.sk, v MIC Lučenec (lístky bude možné zakúpiť aj na mieste pred koncertom)
 • Viac na Facebooku
 • Lenka Filipová a hostia - tour 2019
 • Synagóga Lučenec
 • V rámci koncertného tour 2019 vystúpi česká speváčka, gitaristka a hudobná skladateľka v jednej osobe, Lenka Filipová so svojimi hosťami: hráčom na keltskú harfu, akordeón a cajon - Seanom Barrym a klaviristom - Járou Bártom. Spoločne ponúknu úpravy klasických skladieb, najznámejšie speváčkine hity a aj malú ochutnávku piesní z nového albumu s keltskou vôňou - Oppidum
 • Viac na Facebooku
 • Výstava súčasného umenia - arty bokom / Ján Adamove
 • Synagóga Lučenec
 • Pozývame Vás na otvorenie výstavy, ktorou zároveň zahájime letnú sezónu v Synagóge Lučenec. Výstava súčasného umenia lučenčana Jána Adamoveho s názvom "arty bokom" prináša sondu do autorovho osobného archívu, ktorý vizualizuje prostredníctvom neočakávaných tvarových spojení. Výstava potrvá do konca letnej sezóny - 30.8.2019. Po vernisáži sa v Synagóge uskutoční koncert klasickej hudby pre Mariána vargu - Cesty, ktoré nevedú do Ríma
 • Viac na Facebooku

Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre.

Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.

Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napríklad:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba