Synagóga Vás pozýva

 • Divadlo Štúdio tanca - Ghost / Prízrak
 • Synagóga Lučenec
 • V spolupráci s Mestom Lučenec a LUKUS r.o. uvedie banskobystrické Divadlo Štúdio tanca (DŠT) svoje predstavenie Ghost / Prízrak. Udeje sa tak v nádherných priestoroch Synagógy Lučenec – národnej kultúrnej pamiatky. Sme presvedčení, že toto výnimočné miesto ešte podčiarkne miestami až sakrálny rozmer tohto ojedinelého predstavenia. Všetkých srdečne pozývame na stretnutie so súčasným tancom v intenzívnej choreografii Petra Miku s nemenej vzácnym hudobným sprievodom Petra Zagara. Čaká nás úvaha o hodnote spomienok, lekciách vyplývajúcich zo strát, a o tom, ako nás definujú naše sny a túžby. Premiérovo v Lučenci predstaví DŠT aj svoj nový medzinárodný súbor zložený z umelcov šiestich rôznych národností: Julie Charalambidou (Cyprus) Felipe Valera (Španielsko) Bartosz Przybylski (Poľsko) Laura Carolina Garcia (Čile) Jason Yap (Malajzia) Tibor Trulik (Slovensko) Michaela Mirtová (Slovensko) V úlohe domácich predskokanov sa môžete tešiť na tanečný odbor SZUŠ Lučenec - Opatová pod vedením p. Moniky Kramecovej. Vstupné: 4,- eur obyčajný /2,- eur študentský, zľavnený. Vstupenky si bude možné zakúpiť pred predstavením na mieste alebo sú v predpredaji dostupné v MIC Lučenec a online na: www.studiotanca.sk, www.ticket-art.sk Realizované s finančnou podporou: Banskobystrický samosprávny kraj. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
 • Viac na Facebooku
 • Iskrivo-žiarivý ples mesta Lučenec
 • Synagóga Lučenec
 • Mesto Lučenec Vás srdečne pozýva na mestský reprezentačný ples s podtitulom Iskrivo-žiarivý ples, dňa 25.1.2020 o 18:30 hod. do Synagógy v Lučenci. Program: moderátor a hudobný hosť - Marian Čekovský Gustav Brom Big Band Mirror Family Dance Attack Temperament Cimbal Orchestra DJ Martin predpredaj na MsÚ č.dv.147 viac info: 0917 392 087
 • Viac na Facebooku
 • Konferencia Futuregion 2019 Lučenec - 5.12.
 • Synagóga Lučenec
 • Vyľudnený a chudobný región, alebo región s budúcnosťou? Inovácie - nástroj hospodárskeho rastu nerozvinutého regiónu Rečníci: podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, guvernér NBS Peter Kažimír, hlavný ekonóm spoločnosti Roklen Dominik Stroukal a mnohí ďalší Miesto konania: Synagóga Lučenec, Slovensko Dátum a čas konania: 5.12. 2019 od 13:30 Adresa: Adyho 69/7, 984 01 Lučenec www.konferencia.futuregion.sk Vstup na konferenciu je volný.
 • Viac na Facebooku

Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre.

Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.

Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napríklad:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba