Synagóga Vás pozýva

 • HORA - otvorenie výstavy a letnej sezóny v Synagóge
 • Synagóga Lučenec
 • HORA je skladaná krajinomaľba, abstraktná, ale zároveň čitateľná, pripomínajúca koláž z pokrčených papierov, prázdna kulisa oprostená od deja, no plná spomienok... „Prázdno je plnosť. Aj nič je niečo. Keď mám prázdnu hlavu, viem sa sústrediť na to, čo robím alebo čo prežívam. Učí ma tomu aj studená voda, otužovanie. Keď je človek po krk v rieke v mínusových teplotách, nerieši hypotéku, ani čo bude na obed. Snaží sa iba dýchať a vedome byť v tej vode, aby odtiaľ vedel aj vyliezť. Podobné je to pri maľovaní. Musíš plne sústrediť svoju bytosť na to, čo robíš, aby si to robil dobre. Rád maľujem sám, lebo sa viem vložiť do práce celý. Rád pozorujem človeka, ako niečo robí v prázdnom priestore. Milujem prázdne miesta, divadlá, haly, kostoly. Je to fascinujúce iba byť v takom priestore.“ slová autora Zoltána Agócsa maliarskej inštalácie HORA, ktorá bude umiestnená v lučeneckej Synagóge počas letnej sezóny. Slávnostné otvorenie výstavy sa bude konať v nedeľu 4. júla o 16,00 hod. Príďte načerpať mystiku vrchov v HORE v podaní mladého umelca, rodáka z Novohradu, Zoltána Agócsa.
 • Viac na Facebooku
 • Noc múzeí a galérií - Synagóga Lučenec
 • Synagóga Lučenec
 • Vážení návštevníci, sme nesmierne radi, že "doba covidová" sa pomaly vytráca, opatrenia sa zmierňujú a my vás opäť môžeme privítať v našich priestoroch v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Žiaľ, nepriaznivé okolnosti nám neumožnili pripraviť sa na oslavu tohoto sviatku v takom rozsahu, ako ste boli zvyknutí po ostatné roky... Radi by sme vás pozvali aspoň na bezplatné večerné prehliadky expozícií Radnice/Mestského múzea Lučenec a výstavy v Synagóge v sobotu 15. mája 2021 od 19:00 hod do 21:00 hod. Tí z vás, ktorí absolvujú prehliadku obidvoch našich objektov, dostanú ako poďakovanie za návštevu malú pozornosť. Prehliadky sú individuálne, bez časového obmedzenia a za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Prajeme vám pevné zdravie a tešíme sa na vašu návštevu!
 • Viac na Facebooku
 • Stroje Leonarda da Vinci - veľká interaktívna výstava
 • Synagóga Lučenec
 • Po Terakotovej armáde vám, spolu s našimi partnermi, prinášame ďalšiu zaujímavú a veľkolepú výstavu, ktorá ku nám dorazila zo susedného Poľska. Jej názov znie STROJE LEONARDA DA VINCI! O Leonardovi da Vinci sa popísalo nespočetne veľa príspevkov, reportáží, článkov či esejí. Ženám vraj imponoval, pretože to bol nezvyčajne pekný muž s doborou postavou, príťažlivý a šarmantný. Napriek tomu nezanechal žiadne potomstvo. Vo svojich poznámkach zachytil celoživotnú vášeň k prírode. Študoval ju, písal o nej, kreslil a maľoval ju. Vystihol jej odtiene tak, ako nikto iný. Príroda mu poskytovala inšpiráciu ako umelcovi, ale aj ako vedcovi. Odhaľovanie vnútornej dynamiky medzi umelcom – vedcom – konštruktérom a vytváranie prepojenia medzi nimi bolo cieľom jeho bádania a systematické experimentovanie bolo jeho pracovnou metódou. Veda v modernom chápaní nezažila v renesancii svoje znovuzrodenie. Ona v renesancii vznikla. A Leonardo sa stal jej symbolom. Odkaz da Vinciho ako konštruktéra obsahuje dlhý zoznam jestvujúcich i nezrealizovateľných vynálezov, ktoré predbehli budúce technológie o stovky rokov. Leonardo vynaliezal budúcnosť. Stal sa tak prvým futuristom. Vo svojich vedeckých bádaniach často využíval technólógie, ktorými predbehol svoju dobu a ktoré sa začali naplno využívať až o niekoľko storočí neskôr. Skúmanie vodného tlaku, fenoménu trenia, dráhy výstrelu a množstvo iných sú svojou podstatou experimentálne, uskutočnené vďaka prístrojom, ktoré vymyslel pre každý pokus. Tieto diela Leonarda, vedca – konštruktéra, môžete teraz obdivovať v lučeneckej Synagóge. Sú to majstrovské stroje, ktoré vznikli na základe jeho poznámok. Doplnené sú reprodukciami majstrových obrazov, ktorých sa verifikovateľne zachovalo len okolo dvoch desiatok a sú rozmiestnené v slávnych múzeách po celom svete. Trvalým odkazom Leonardových konštrukcií je neukojená zvedavosť a vytrvalé pýtanie sa, čo definuje jeho život – od riešenia každodenných problémov až po výskum grandióznych otázok týkajúcich sa fungovania prírody. Pozoroval a uvažoval. Bežná vec sa stala úžasnou a úžasná bežnou. Skúmaním intelektuálnych svetov dokázal vytvoriť dielo oslnivej kvality a rôznosti. A práve toto jeho dielo posúva ľudstvo dopredu. Príďte sa inšpirovať aj vy. Príďte bádať, hľadať, prebuďte v sebe skryté vášne. Navštívte výstavu Stroje Leonarda da Vinci v Synagóge Lučenec, ktorá potrvá až do 13.12. a možno aj vy objavíte tú svoju budúcnosť 🙂 Tešíme sa na vašu návštevu! OTVÁRACIE HODINY VÝSTAVY: PONDELOK - zatvorené UTOROK - NEDEĽA 11:00 - 19:00 (v stredu a v piatok od 8:00 - 11:00 vyhradené pre školy, po predchádzajúcej rezervácii, možnosť spojiť s tvorivými dielňami) informácie: 0911 733 980, info@lukus.sk Základné vstupné: 5 € Zľavnené vstupné: 3 € (dôchodca nad 65 rokov, študent do 26 rokov, ZŤP/P) Rodinné vstupné: 12 € (2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov) Vstupné sa platí len na mieste, nie je možné ho zaplatiť online. Školy môžu platiť aj kultúrnymi poukazmi. Organizátori: LUKUS a Novohradske múzeum a galéria Lučenec Partneri: Mesto Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj a OOCR Turistický Novohrad a Podpolanie
 • Viac na Facebooku

Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre.

Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.

Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napríklad:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba