Synagóga Vás pozýva

 • Jaroslava Šicková - Fabrici "Rebirth V – XX- LXX"
 • Synagóga Lučenec
 • Stáva sa tradíciou, že letnú sezónu v Synagóge otvárame prezentáciou súčasného umenia. Ani tento rok nebude výnimkou. Avšak bude istým spôsobom výnimočný. Projekt akademickej sochárky prof. PaedDr. Jaroslavy Šickovej – Fabrici, PhD. pod názvom REBIRTH V – XX- LXX zanechá v návštevníkoch Synagógy, ale aj mesta Lučenec, nezabudnuteľný dojem. Dielo, ktoré reflektuje a prepája minulosť so súčasnosťou v podobe exteriérovej inštalácie, pripomína miesto pôvodného domu rabína. Interiérová výtvarná intermediálna prezentácia reflektuje na jubileá 5 rokov od rekonštrukcie Synagógy, 20 rokov existencie OZ Terra therapeutica a životné jubileum autorky. Projekt citlivo zaobchádza s motívom REBIRTH/ZNOVUZRODENIA, prezentuje obnovu človeka a jeho vzťahov, ľudskosti, spoločnosti, zdevastovaných vecí, prírody.... . Slávnostné otvorenie výstavy bude 28. júna 2020 v nedeľu o 16:00 hod., na ktoré Vás srdečne pozývame. Počas vernisáže zaznie A. Dvořákov 23. žalm a hebrejská pieseň v podaní Rebeky Šimkovicovej. O sprievodný program vernisáže a záverečný koncert sa postará Miriam Kaiser TRIO so svojím programom Spievajúce husle. Nápaditá hudba plná obrazov, emócií, hlbokých textov a príjemného ženského spevu. Výraz a hudobný jazyk inšpirovaný ľudovou melodikou spája klasickú eleganciu sláčikových nástrojov a pesničkárstvo s modernými technológiami. účinkujú: Miriam Kaiser/husle a spev Milan Adamec/husle a elektronika Lujza Ďurišová/violončelo Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. Vstup voľný, srdečne Vás pozývame!
 • Viac na Facebooku
 • Presunuté na september - Filip Jančík - Lučenec
 • Synagóga Lučenec
 • Na základe aktuálneho vývoja situácie v súvistlosti s vírusom 🦠 COVID-19 som sa rozhodol k zodpovednému presunu jarného akustického turné na mesiac september. 📆 Najznámejšie filmové skladby v akustickom prevedení. Celoslovenské turné 2020. Jedinečný zážitok umocnia priestory kostolov a iných historických budov.
 • Viac na Facebooku
 • Koncert zrušený!!! giacomo puccini: messa di gloria
 • Synagóga Lučenec
 • POZOR POZOR! Podujatie je na základe prijatých opatrení proti šíreniu vírusu Korona ZRUŠENÉ! Vstupenky Vám budú preplatené v MIC Lučenec. Ak ste si kúpili vstupenky cez internet, kontaktujte organizátora mailom apollo@lucenec.sk Ďakujeme za pochopenie! Mesto Lučenec Vás pozýva v krásnom predsviatočnom čase na nádherný veľkonočný koncert vážnej hudby do nádhernej lučenskej Synagógy. Už tretí rok po sebe sa v predveľkonočnom čase rozozvučia múry synagógy nebeskou krásou sakrálnej vážnej hudby. Milovníci vrcholného hudobného umenia sa môžu tešiť na hudobnú lahvôdku Messa di Gloria z pera velikána hudobných dejín Giacoma Pucciniho! Veľký orchester, miešaný spevácky zbor a špičkoví sólisti, spolu viac ako sedemdesiat účinkujúcich si získa hudobnou krásou vaše srdcia! Koncert je organizovaný v spolupráci so Štátnou operou Banská Bystrica. Účinkuje: Orchester, miešaný spevácky zbor a sólisti Štátnej opery v Banskej Bystrici 3.4.2020 18:00 Synagóga Vstupné 12,- Eur Predpredaj: MIC Lučenec, kino APOLLO, www.kultura.lucenec.sk
 • Viac na Facebooku

Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre.

Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.

Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napríklad:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba