Informácie pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov

Pre návštevníkov je k dispozícii parkovacie miesto pre zdravotne znevýhodnených, ktoré je označené medzinárodným symbolom prístupnosti a je umiestnené najbližšie k vstupu do budovy.

Z parkoviska je zabezpečený bezbariérový vstup do budovy cez dvornú časť. Vstup je ale potrebné vopred ohlásiť lektorovi pri hlavnom vstupe alebo vopred na tel.: 0911 733 980.

V objekte na prízemí je k dispozícii hygienické zariadenie pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov s bočnými držadlami. Pre vstup na poschodie je k dispozícii výťah s držadlom, ktorý príjazd do každej stanice oznamuje aj akusticky. Prechodu z miestnosti do miestnosti, počas prehliadky expozícií, nebránia prahy.