Sieň osobností

Budovu bývalej márnice, ktorá bola v r. 2016 kompletne zrekonštruovaná a bola v nej zriadená Sieň významných osobností Lučenca, pre mesto v roku 1927 navrhol mestský inžinier Róna. Je súčasťou komplexu cintorínov, ktorých história siaha do konca 18. storočia. Spoločenská hodnota, úcta k histórií a k tým, ktorí budovali z Lučenca mesto, úspešné mesto, v ktorom žijeme dodnes. Inštalácia, ktorej sa návštevník stáva súčasťou, odkazuje na najvýznamnejšie osobnosti, ktoré v meste pôsobili. Má možnosť zoznámiť sa s historickými prameňmi o histórií samotného miesta, v ktorom sa nachádza.

Mesto Lučenec zriadilo v spolupráci s pracovnou skupinou odborníkov a dizajnérmi túto sieň s cieľom aktívnej prezentácie a rozvoja pamiatkového fondu mesta, na kultúrno – spoločenské účely a pre rozvoj cestovného ruchu.

Miestnosti sú vybavené informačnými tabuľami o prvých mešťanostoch, priemyselníkoch, osobnostiach kultúry či pedagógoch. Medzi nimi nájdeme mešťanostov ako Gustáv Pokorný, Zoltán Török alebo Alexander Wágner. Osobnosti vybrala odborná komisia, informácie sa nachádzajú v ústrednej miestnosti. Vo vedľajšej miestnosti sú vystavené dokumenty späté s cintorínom. Sú to napríklad listy miestnych staviteľov, remeselníkov alebo priemyselných podnikov, ktoré sa zaslúžili o obnovu či elektrifikáciu cintorína. Vystavený je tu aj pôvodný pitevný stôl so starou mapou cintorína. V ďalšej z miestností je inštalovaná aj drevená zvonkohra s menami osobností.

Väčšina predmetov a fotografií použitých v sieni pochádza zo súkromných zbierok a z depozitu Štátneho archívu.

Koordinátor projektu: Ing. Michaela Hrnčiarová

Fotografie a materiály: archív Novohradského múzea a galérie, súkromná zbierka Štefana Böszörményiho a Renaty Vongrejovej-Hrdličkovej, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Banskej Bystrici – pracovisko Archív Lučenec