Radnica Vás pozýva

 • Iné Macedónsko - výstava fotografií z cyklu Z blízka/z ďaleka
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • INÉ MACEDÓNSKO Mestské múzeum Lučenec aj tento rok v cykle “Z BLÍZKA Z ĎALEKA“ prezentuje národnostné menšiny, cudzincov žijúcich medzi nami, prepojených s našou kultúrou a spoločnosťou. Niekedy sú vzťahy problematické, inokedy milé s úsmevnými príhodami, no vždy zvládnuteľné. Tento rok sme sa rozhodli venovať Severnému Macedónsku. Krajine, ktorá sa rozkladá v oblasti do 20. storočia označovanej ako Vardarská krajina, prípadne ako Južné Srbsko. Severné Macedónsko by sme vám radi predstavili prostredníctvom fotografií jedného z najvýznamnejších macedónskych fotografov Ljupča Ilievskeho. Je členom strednej generácie fotografov, ktorú charakterizuje špecifický umelecký štýl a silná autorská pečať. Zatiaľ je jediným fotografom z Macedónska, ktorého fotografie megalitického observatória KOKINO boli zverejnené v srbskom vydaní prestížneho špecializovaného náučného časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC. Názov Republika Severné Macedónsko krajina používa od 11.februára 2019, kedy po dlhých rokovaniach podpísala s Gréckou republikou medzinárodnú dohodu o úprave názvu. Severomacedónska kultúra je zmesou gréckej, osmanskej, talianskej a bulharskej kultúry. Okrem fotografických zážitkov vám na vernisáži priblížime aj tie gastronomické a tiež hudobné, v podaní špičkového akordeonistu a speváka Marka Kukobata. Tešíme sa na vašu návštevu 24. júna 2021 o 17:00 hod vo výstavných priestoroch Radnice/Mestského múzea Lučenec, všetci ste srdečne vítaní! Výstava bude návštevníkom prístupná celú letnú sezónu až do 29. augusta 2021.
 • Viac na Facebooku
 • Noc múzeí a galérií - Mestské múzeum Lučenec
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Vážení návštevníci, sme nesmierne radi, že "doba covidová" sa pomaly vytráca, opatrenia sa zmierňujú a my vás opäť môžeme privítať v našich priestoroch v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Žiaľ, nepriaznivé okolnosti nám neumožnili pripraviť sa na oslavu tohoto sviatku v takom rozsahu, ako ste boli zvyknutí po ostatné roky... Radi by sme vás pozvali aspoň na bezplatné večerné prehliadky expozícií Radnice/Mestského múzea Lučenec a výstavy v Synagóge v sobotu 15. mája 2021 od 19:00 hod do 21:00 hod. Tí z vás, ktorí absolvujú prehliadku obidvoch našich objektov, dostanú ako poďakovanie za návštevu malú pozornosť. Prehliadky sú individuálne, bez časového obmedzenia a za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Prajeme vám pevné zdravie a tešíme sa na vašu návštevu 🙂
 • Viac na Facebooku
 • !!!ZRUŠENÝ pre nemoc!!! Vianočný koncert v Radnici
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame vás na jedinečný vianočný koncert, na ktorom sa vám predstaví dychový kvintet DikoBrass, speváčka - sopranistka Anna Kašša Ciganocová a o sprievodné slovo sa postará Viktor Sabo. Počas koncertu zaznejú originálne úpravy skladieb známych skladateľov klasickej hudby ako W.A.Mozart, G.F.Händel, G.Caccini, ale aj tradičné vianočné koledy, ktoré umocnia sviatočnú atmosféru. Predpredaj: MIC a online na kultura.lucenec.sk Vstupné: 3 € Kapacita veľkej sály aj rozmiestnenie sedenia bude upravené podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva, rovnako budú dodržané ďalšie podmienky stanovené vo vyhláške č. 27/2020. Prosíme, aby ste ich pri návšteve koncertu rešpektovali. Tešíme sa na vás!
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.