Radnica Vás pozýva

 • VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! #01 - Prečo podliehame konšpiračným teóriám?
 • Po zimnej prestávke Vás opäť pozývame na stretnutie s vedou v Lučenci. Uvažovali ste už nad tým, prečo majú niektorí jedinci tendenciu podliehať nepodloženým presvedčeniam alebo konšpiračným teóriám? Jedno z vysvetlení nám ponúka psychológia, ktorá skúma rôzne premenné - evolučné, osobnostné, psycho-patologické, kognitívne, ale aj sociálno-psychologické. Svoj špičkový tím odborníkov v tejto oblasti - psychológov má aj Slovenská akadémia vied a to na Ústave experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Do Lučenca zavíta jeho zástupca, doktor Peter Teličák. Vo februárovej prednáške Vivat Scientia! Nech žije veda! bude rozprávať o konšpiračných teóriách, paranormálnych a pseudovedeckých presvedčeniach a ich negatívnych dopadoch na spoločnosť. Priblíži nám aj to, ako tieto fenomény skúma veda. Predstaví zaujímavé zistenia o Slovákoch a Slovenkách a pridá tipy ako nepodložené informácie rozpoznávať a ako im nepodľahnúť. Srdečne pozývame! O autorovi: Peter Teličák je vedeckým pracovníkom na Ústave experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied SAV. V auguste 2022 obhájil dizertačnú prácu. Výskumne sa zameriava na osobnostné premenené súvisiace s nepodloženými presvedčeniami (medzi ne patria práve tie konšpiračné) a spôsoby ich redukcie.
 • Viac na Facebooku
 • Diskusné večery v Radnici - Silvia Hroncová
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame vás na ďalší diskusný večer u nás v Radnici, tentokrát so Silviou Hroncovou na tému Ako manažovať kultúru? Silvia Hroncová je kultúrna manažérka so skúsenosťami z vrcholných kultúrnych ustanovizní ako sú napríklad Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Opera Národního divadla Praha a Štátnej opery Praha, Vo vláde Ľudovíta Ódora zastávala post ministersky kultúry. Pred niekoľkými rokmi kúpili s manželom Ivanom objekt bývalej základnej školy v Kokave nad Rimavicou, ktorý postupne pretvárajú na kultúrne centrum zamerané najmä na dejiny a súčasnosť výroby skla. S pani Silviou sa budeme rozprávať o mieste kultúry v spoločnosti, o tom ako a kde hľadať prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok, čo to vlastne znamená keď sa povie kultúrna politika štátu. Tešíme sa na vás všetkých!
 • Viac na Facebooku
 • Krása chladných zbraní VI. - výstava
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Nôž je nástroj, ktorý človek v určitej forme používa počas celej svojej kultúrnej existencie. Bol potrebný pri práci, love, jedle, ale tiež pri vojnách ako nebezpečná zbraň. Záleží na každom z nás, či sa naň pozeráme ako na nebezpečný predmet, alebo na užitočnú a praktickú pomôcku. V Mestskom múzeu Lučenec výstavnú sezónu roku 2024 otvárame pokračovaním úspešného podujatia KRÁSA CHLADNÝCH ZBRANÍ VI. s podtitulom HISTÓRIA verzus SUČASNOSŤ. Tento ročník sme sa zamerali na prezentáciu lokality s tristoročnou tradíciou výroby nožov. Nožiari v Štóse preslávili toto remeslo po celom svete. Na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 15. februára 2024 (štvrtok) o 17:00 hod., vás všetkých srdečne pozývame. Návštevníci Mestského múzea Lučenec si do 7. apríla môžu prezrieť umenie nožiarov zo Štósu: rodiny Schreiber, Otta Neumana a Eugena Diczháziho, tiež však domáceho majstra Aladára Demeho a produkciu českej nožiarskej firmy MIKOV s neodmysliteľnou „rybičkou“. V sprievodnom programe na vernisáži sa predstavia členovia šermiarskej skupiny JAGO s inscenovaným historickým vystúpením. Tešíme sa na vašu návštevu!
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.