Radnica Vás pozýva

 • Nech mi urobia svätostánok (Synagógy maďarských komunít) - výstava
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Mestské múzeum Lučenec pripravilo v spolupráci s Maďarskou akadémiou umení (MMA) a Maďarským múzeom architektúry – Pamiatkovým dokumentačným centrom (MÉM MDK) výstavu NECH MI UROBIA SVÄTOSTÁNOK venovanú architektúre vybraných maďarských, rumunských a slovenských synagóg (synagóg maďarských komunít). Osudy stavieb sú úzko spojené s dejinami krajín i osudmi spoločenstiev/komunít. Výstava návštevníkovi predstaví synagógy od najstarších stredovekých zo 14. storočia po stavby z prvej polovice 20. storočia od významných architektov, ku ktorým patril aj Leopold Baumhorn, autor lučenskej synagógy. Vernisáž výstavy sa uskutoční 1. júla 2022 o 16:30 hod, vo výstavnej sále Radnica/Mestského múzea Lučenec. Výstava bude sprístupnená do 21. augusta 2022.
 • Viac na Facebooku
 • Diskusné večery v Radnici - Katarína Strýčková
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame vás na ďalší z pravidelných Diskusných večerov v Radnici, prostredníctvom ktorých sa usilujeme predstavovať lučenskému publiku spisovateľov, novinárov, hudobníkov, diplomatov. Skrátka ľudí, ktorí majú čo povedať a prispieť k rozšíreniu názorových obzorov. Hosťom bude novinárka Katarína Strýčková, z ktorou sme mali stretnutie naplánované už v vo februári, ale pre chorobu sme ho museli preložiť na 21.6.2022. Katarína Strýčková vyštudovala žurnalistiku, politológiu a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2000 sa dlhodobo venovala medzinárodným vzťahom a diplomatickému protokolu. V roku 2010 založila neformálnu skupinu Klub železných matiek, ktorý dnes funguje ako občianske združenie. Špecifickú ženskú skúsenosť a pohľad na svet totiž považuje za dôležitú, no mnohokrát na škodu spoločnosti prehliadanú hodnotu. Zaujímajú ju témy posilňovania dôvery, spolupatričnosti, empatie a spolupráce ľudí v krajine, v ktorej žije, aj v globálnom ľudskom spoločenstve. Podporuje zapájanie žien a dievčat do celospoločenskej diskusie, v ktorej všetci spoločne nachádzajú riešenia problémov, ktoré ich trápia. Aj preto v roku 2018 vymyslela podcastový projekt rozhovorov s inšpiratívnymi a zaujímavými ženami V ženskom rode, ktorý od novembra 2019 pravidelne vychádza pod hlavičkou Denníka N. Výber 30-tich rozhovorov, z ktorých viaceré nikdy neboli publikované v tlači, vyšli v knihe V ženskom rode. Srdečne vás pozývame!
 • Viac na Facebooku
 • Diskusné večery v Radnici - Vladimír Šucha
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame vás na ďalší zo série zaujímavých diskusných večerov v našej Radnici. Hosťom bude tentoraz Vladimír Šucha - slovenský vedec, vysokoškolský pedagóg a manažér, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rozprávať sa budeme o rôznych témach, ale hlavne o Európskej únii, Európskej komisii, o tom, čo znamená pre Slovensko členstvo v Európskej únii, o tom aké to je pracovať v najvyšších štruktúrach Európskej komisie. Tešíme sa na vašu účasť, vstup je voľný! Vladimír Šucha sa narodil sa vo Zvolene, ale na strednú školu musel z politických dôvodov dochádzať do Krupiny. Pri štúdiu geológie začal organizovať kultúrne podujatia a vstúpil do ochranárskeho hnutia Strom života. Podieľal sa na záchrane Čiernohorskej železnice v Čiernom Balogu a banských vodných ekosystémov okolo Banskej Štiavnice. V roku 1985 ukončil vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rovnakom roku absolvoval rigoróznu skúšku. Počas Nežnej revolúcie pôsobil na Geologickom ústave SAV, kde ho zvolili za predsedu štrajkového výboru a bunky VPN. Ponuku ísť do politiky vtedy odmietol, aby sa sústredil na vedu. Prepracoval sa medzi svetovú špičku v oblasti výskumu ílov. Bol najmladší držiteľ titulov DrSc. a profesor na Slovensku. Prednášal na Univerzite Komenského, zaoberal sa mineralógiou, prírodnými nanomateriálmi či dopadmi ťažby na životné prostredie. V roku 1995 sa habilitoval, v roku 2002 bol menovaný za profesora, čím sa stal najmladším profesorom na Slovensku. V roku 2004 sa stal predsedom Rezortnej koordinačnej skupiny pre európske záležitosti Ministerstva školstva SR. V roku 2005 spoluzakladal Agentúru na podporu výskumu a vývoja v Bratislave, ktorú krátko viedol ako riaditeľ. Od roku 2006 pracoval pre Európsku komisiu v Bruseli. Do roku 2012 pôsobil ako riaditeľ direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru, následne sa stal zástupcom generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Európskej komisie, ktoré poskytuje vedecké podklady k novej európskej legislatíve. V roku 2014 sa stal jeho generálnym riaditeľom. V roku 2019 z Európskej komisie odišiel s cieľom angažovať sa v slovenskej politike. Vladimír Šucha je členom viacerých vedeckých organizácií zameraných na minerály a geológiu.
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.