Radnica Vás pozýva

 • KarneWALL - výstava masiek a fotografií Petra Murína
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Výstava v Radnici/ Mestskom múzeu Lučenec prináša návštevníkovi iný pohľad na ženu, spoločenskú problematiku, život .... cez hľadáčik fotoaparátu umeleckého fotografa Lučenčana Petra Murína. Fotografie zachytávajú tajomné a fascinujúce masky, ktoré predstavujú autorove vykreslenie pocitov, ideálov a túžob. Fotografiou dáva maske život, dušu, atmosféru a energiu. Cez fotografiu dokáže maska povedať svoj príbeh a poodhalí tajomstvá. Strháva strach a hanblivosť, je úprimná. Odhaľuje to čo nositeľ v hĺbke duše ukrýva. Masky odkrývajú najtemnejšie hĺbky ľudských predstáv. Umelecké fotografie zastavujú dych, tuhne pri nich krv v žilách, je vám nevoľno. Zážitok, horor. Všetci ste vítaní na slávnostnom otvorení výstavy v piatok 13. septembra 2019 o 17:00 hod. v muzeálnych výstavných priestoroch. Vstup voľný a pre silné povahy 😉
 • Viac na Facebooku
 • Výstava Nesplnený - 110. výročie architekta Oskara Winklera
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • NESPLNENÝ... nesplnený sen slobodne projektovať, nesplnený sen mať deti, nesplnený sen venovať sa práci, ktorá ho napĺňala.. nesplnený... sú veci po ktorých túžil, ale nikdy mu neboli dopriate... Výstavu NESPLNENÝ... pripravuje Mestské múzeum Lučenec, ako svoju autorskú výstavu pri príležitosti 110. výročia narodenia lučeneckého architekta Oskara Winklera a potrvá až do konca letných prázdnin - 8.9.2019. Mnohé veci, po ktorých túžil, mu pre pohnuté časy a nepriazeň osudu nikdy neboli dopriate... Keď sa mu konečne začalo dariť a prerazil modernými stavbami vo funkcionalistickom štýle, ktorým ohúril Lučenčanov, do jeho života zasiahla II. svetová vojna. Pre svoj židovský pôvod ju prežil len s veľkými ťažkosťami, bol niekoľko krát uväznený a zúčastnil sa nútených prác na Ukrajine. A ani povojnové roky nepriniesli životnú a tvorivú spokojnosť... Nosnou myšlienkou výstavy bude prezentácia jeho tvorby na ukážke jeho vily, ktorú staval v rokoch 1947-1948. Spája distingvovaný komfort s nostalgickou spomienkou na všetko dobré, čo priniesla medzivojnová moderna. Jednoduchá hranolová hmota objektu v sebe uplatňuje charakteristické prvky funkcionalistickej architektúry. Doplňujúcimi exponátmi budú ukážky architektonickej tvorby, ale aj dizajnérske interiérové práce ako napr. kreslo, časť nábytku, osobné veci architekta, korešpondencia, ktoré budú doplnené fotografiami, modelmi..... Väčšina exponátov pochádza z úspešnej akvizície architektovej pozostalosti. Osud sa s Oskarom Winklerom vôbec nehral. Jeho nenaplnený život ostáva mementom našej doby. Vlastná vila manželov Winklerovcov patrí medzi najkrajšie neskorofunkcionalistické vily na Slovenku. Dôležitosť jeho tvorby pre architektúru Lučenca je nespochybniteľná. Výstava bude v priestoroch Radnice/Mestského múzea Lučenec prístupná do 8.9.2019. Srdečne Vás pozývame!
 • Viac na Facebooku
 • Výstava László Seres - Návrat
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame Vás na prehliadku výstavy prác maďarského maliara Lászlóa Seresa s názvom Návrat, ktorá bude prístupná od 1.6. - 16.6.2019 počas otváracích hodín MML. "Teraz, keď maľujem, chcem a viem vypnúť minulé skúsenosti, zostáva len jeden maliar - Ja. Ja bez ega. Maľujem to, čo cítim v tom momente, tak hlboko a úprimne ako môžem. Hľadám kontakt. Čo je to umenie? Nájdenie objektívneho, ku ktorému vedie cesta cez subjektívne. Samotné umenie je objektívne, práve preto má hodnotu.“ LÁSZLÓ SERES (1945 - ) 1945 - narodil sa v horárni zvernice neďaleko Vyšného Blhu 1961 – presťahoval sa s rodinou na umelecké sídlisko v Miškovci 1967 - bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení, odbor maliar - reštaurátor 1968 - odišiel do USA, kde žil dva roky, hlavne v New Yorku. Bol prijatý do 3. ročníka Cooper Union of Art and Architecture, kde študoval grafiku a maľbu 1976 - skončil Vysokú školu výtvarných umení. Potom znova intenzívne maľoval 1978 - mal dve samostatné výstavy od 1994 - zimy trávil v Bombaji a Indii, kde so svojím indickým kolegom založil reštaurátorskú dielňu 2006 – po 28 rokoch prestávky začal znova maľovať. Výstavy z novšej tvorby sa uskutočnili v Miškovci, Bombaji a Dillí, staršie práce boli vystavené v Budapešti a Miškovci. Je pre neho dôležité, aby sa vrátil do svojho okolia a predstavil svoju prácu. Jeho bratranec, s ktorým sú v kontakte, žije v Lučenci. Okrem rodinných vzťahov je to pre nich aj kultúrny vzťah. Je vďačný, že mohol vystavovať v Lučenci, Štúrove a vo Fiľakove. Do Lučenca prichádza s abstraktnou tvorbou vytvorenou v súčasnosti.
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.