Radnica Vás pozýva

 • Krása chladných zbraní V. - výstava
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Výstavnú sezónu roku 2023 v Mestskom múzeu Lučenec otvárame pokračovaním úspešného podujatia KRÁSA CHLADNÝCH ZBRANÍ V. Na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 7. februára 2023 (utorok) o 17:00 hod., vás všetkých srdečne pozývame. Umenie nožiarskych majstrov, ktorí ručne vyrábajú nože najvyššej kvality, si budú môcť návštevníci prezrieť do polovice apríla 2023. Majstri remesla: Ján Jackuliak, Igor Hritz, Milan SAMPO Kalmár a Jakub Petráš, do svojich nožov vkladajú nielen invenciu, ale aj všetky prírodné živly tak, aby Vás výsledok uchvátil. Súčasne s výstavou vám predstavíme umeleckú a umelecko-remeselnú tvorbu Súkromnej školy umeleckého priemyslu Hodruša – Hámre. Počas sprievodného programu na vernisáži sa môžete tešiť na žonglérsku show s nebezpečnými nožmi 🙂 Tešíme sa na Vás!
 • Viac na Facebooku
 • VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! - cyklus prednášok s vedcami SAV
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Múzeum prepája históriu a prítomnosť, všetko čo bolo vytvorené ľudskou činnosťou, ale aj prírodou. Veda nám objasňuje prečo a ako to bolo vytvorené. Našou prirodzenou vlastnosťou je byť zvedavý a túžiť po informáciách o svete, v ktorom žijeme. Popularizácia vedy je určená pre každého, kto prejaví záujem o nové vedomosti, bez ohľadu na vek, dosiahnuté vzdelanie či pracovné zaradenie. Tak prečo neprepojiť vedu s múzeom? Projekt VIVAT SCIENTIA! vznikol pri príležitosti 70. výročia konštituovania našej najväčšej vedeckej inštitúcie - Slovenskej akadémie vied. Jeho cieľom je propagácia a popularizácia vedy v Novohrade. Toto prepojenie múzea a vedy budete môcť zažiť v cykle odborných prednášok v Mestskom múzeu Lučenec v spolupráci s SAV. Prednášky pre verejnosť sa budú konať v mesačnom cykle, prevažne v utorky o 17.00 v priestoroch Mestského múzea Lučenec. Ak sa budete chcieť dozvedieť kedy presne a kto bude našim hosťom, sledujte našu webovú stránku www.lukus.sk, prípadne FB stránku Radnica-Mestské múzeum Lučenec. Na prvej prednáške s geológom RNDr. PAVLOM SIMANOM, PhD. z Ústavu vied o Zemi SAV v utorok 31. januára 2023 o 17,00 hod v Mestskom múzeu, ul. Dr. Herza 1 budeme hovoriť o tom, ako sa vyvíjala naša Zem, z čoho je zložená, akými procesmi prechádzala a ako s tým všetkým súvisí klimatická zmena. A ak máte doma neznámy nerast alebo váš šperk zdobí kamienok, ktorý chcete určiť, môžete ho priniesť. Náš hosť – odborník na minerály a vzácne kamene, ktorý má hory okolo Lučenca veľmi dobre preskúmané, Vám s tým v rámci diskusie veľmi rád pomôže.
 • Viac na Facebooku
 • Slovenské kvarteto - koncert vážnej hudby
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Mesto Lučenec, LUKUS a PQ - súbor pre komornú hudbu vás srdečne pozývajú na koncert vážnej hudby v podaní Slovenského kvarteta. Slovenské kvarteto patrí medzi najvýznamnejšie súbory komornej hudby novej generácie. Toto sláčikové kvarteto tvoria zanietení komorní hráči, ktorí majú za sebou množstvo skúseností na domácich i zahraničných koncertných pódiách. V rámci cyklu "Komorné stretnutia s Haydnom" odznejú diela J. Haydna, E. Suchoňa - Piesne z hôr a A. Dvořáka. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Predpredaj: MIC Lučenec, online: www.kultura.lucenec.sk
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.