Radnica Vás pozýva

 • Názor na mesto - výstava fotografií
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • NÁZOR NA DRUHÚ Už po druhýkrát prichádza do priestorov Mestského múzea výstava v rámci mesiaca fotografie, ktorý pripadá na november. Jednotiacim prvkom, ktorí by chceli organizátori zachovať aj do budúcna, je, že sa jedná o fotografie odfotené len na území Lučenca. Vlani predstavili svoju tvorbu traja členovia neformálneho združenia Hyena fotoklub (Jozef Beňovský, Marcel Mižúr, Radovan Vojenčák). Tentoraz svoj názor na Lučenec prezentujú dvaja fotografi staršej generácie – Ondrej Kamenský a Stanislav Spišiak. Títo „oldboys“ môžu ako dôchodcovia nepozorovane a kedykoľvek chodiť po meste a tak zachytávať momenty niekedy na prvý pohľad všedné. Už teraz viaceré z nich však majú cennú historickú hodnotu a poviete si pri nich, toto už nikto neodfotí. Nielen kvôli všadeprítomnej pandémii koronavírusu, ktorá nás trápi druhým rokom, ale aj preto, že sa mesto dynamicky rozvíja a veríme, že naďalej aj bude. Len netreba pritom zabudnúť na jeho historický ráz, ako sa to žiaľ stávalo v nie až tak vzdialenej minulosti. Pri pohľade na niektoré zábery si možno pomyslíte, či ešte zažijeme takéto bezstarostné chvíle. Treba však veriť, že áno. A keď nebodaj nie, sú aspoň zachytené. A my môžeme pri nich spomínať. Výber fotiek nebol ľahký, ale pokúsili sme sa ho spraviť čo najpestrejší, aby zachytil čo najviac z jedinečnej atmosféry centra Novohradu. To si žije už stáročia svojským životom a nesie v sebe pečať každej doby. Hlavne však od čias ako opätovne vstalo doslova z popola. V roku 1849 ho totiž takmer do tla vypálila ruská armáda. Odvtedy však zažilo viacero vrcholov i pádov. Či už ide o vzostup a pád lučeneckého priemyslu, alebo bohatý spoločenský život vďaka silnej židovskej komunite, jej smutný koniec, povojnový budovateľský ošiaľ, ktorý nám zanechal viaceré pamiatky už len v podobe blednúcich fotografií. Nehovoriac o porevolučných architektonických „skvostoch“. Ale to už asi len opakujem a prežúvam vlaňajšie sprievodné slová. Fotky Ondreja Kamenského zachytávajú skôr bežné okamihy z rytmu života obyvateľov i samotného mesta. Myslím si, že je dobrým pozorovateľom a vie ich správne „zakonzervovať“. Stanislav Spišiak zas mal možnosť fotiť zblízka rôzne „mestské“ akcie a tú využil naplno. Vďaka nemu si tak pripomenieme spoločenské, kultúrne i športové podujatia. Ale aj on ponúkne chvíle, ktoré by mnohí prešli bez povšimnutia. Načo viac zbytočných slov, nech prehovoria fotky. text kurátor výstavy Radovan Vojenčák november 2021
 • Viac na Facebooku
 • Beseda s Monikou Kompaníkovou - spisovateľkou a editorkou knižnej edície Denníka N
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Milí priatelia, v septembri sme otvorili voľný cyklus besied so spisovateľmi a novinármi, v ktorých predstavujeme ich doterajšiu aj aktuálnu tvorbu. V utorok 19. októbra 2021 pokračujeme besedou s Monikou Kompaníkovou, spisovateľkou a editorkou knižnej edície Denníka N. Mnohí čítali jej román Piata loď, detské izby zneli príbehmi z Hlbokomorských rozprávok. Fanúšikovia kapiel Korben Dallas a Billy Barman poznajú jej pesničkové texty. Stretneme sa opäť v Radnici – Mestskom múzeu v Lučenci, o 17:00. Súčasťou podujatia bude autogramiáda. Knižky Moniky Kompaníkovej si budete môcť kúpiť na mieste. Krátke predstavenie: Monika Kompaníková, Považská Bystrica, 1979 spisovateľka, novinárka, vydavateľka a editorka knižnej edície Denníka N. Žije v Pezinku. Autorka románov Piata loď a Na sútoku, krátkych próz Biele miesta, knižiek pre deti Hlbokomorské rozprávky, Kde je Ester N? Koniec sveta a čo je za ním, Toddler Punk, pesničkových textov pre Korben Dallas a Billy Barman
 • Viac na Facebooku
 • Obec stavia/Viedenský model dostupného bývania - panelová výstava
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Výstava Viedenský model dostupného bývania odhalí Lučenčanom a všetkým návštevníkom Mestského múzea ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojim obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 percent Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských nájomných bytoch, alebo v bytovej výstavbe financovanej priamo mestom Viedeň. Každý rok mesto investuje približne 500 miliónov Eur do novostavieb, sanácií a na priamu podporu ľudí s veľmi nízkymi príjmami. Vysoký podiel dotovaných bytov má tlmiaci účinok na ceny súkromného realitného trhu a zabezpečuje sociálne premiešanie obyvateľov mesta. Odkiaľ tieto finančné prostriedky na dotované bývanie pochádzajú, ako sa použijú, aké opatrenia sa prijímajú v práci s miestnymi a v prevencii vysťahovania, ako a za akých podmienok prebieha prideľovanie bytov - to všetko výstava tematizuje a spracováva. Výstava bola prvýkrát prezentovaná v roku 2019 v Lyone na European Housing Festival a v Moskve. Na Slovensku bola prezentovaná v mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Kremnica. Výstava bude vo výstavných priestoroch Mestského múzea v budove historickej radnice Mesta Lučenec v termíne 4. - 29. októbra 2021. Tešíme sa na Vašu návštevu. Organizátori: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Rakúske kultúrne fórum, Rakúske veľvyslanectvo v Slovenskej Republike Miestny organizátor: Mestské múzeum Lučenec, LUKUS
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.