Radnica Vás pozýva

 • Beseda s Monikou Kompaníkovou - spisovateľkou a editorkou knižnej edície Denníka N
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Milí priatelia, v septembri sme otvorili voľný cyklus besied so spisovateľmi a novinármi, v ktorých predstavujeme ich doterajšiu aj aktuálnu tvorbu. V utorok 19. októbra 2021 pokračujeme besedou s Monikou Kompaníkovou, spisovateľkou a editorkou knižnej edície Denníka N. Mnohí čítali jej román Piata loď, detské izby zneli príbehmi z Hlbokomorských rozprávok. Fanúšikovia kapiel Korben Dallas a Billy Barman poznajú jej pesničkové texty. Stretneme sa opäť v Radnici – Mestskom múzeu v Lučenci, o 17:00. Súčasťou podujatia bude autogramiáda. Knižky Moniky Kompaníkovej si budete môcť kúpiť na mieste. Krátke predstavenie: Monika Kompaníková, Považská Bystrica, 1979 spisovateľka, novinárka, vydavateľka a editorka knižnej edície Denníka N. Žije v Pezinku. Autorka románov Piata loď a Na sútoku, krátkych próz Biele miesta, knižiek pre deti Hlbokomorské rozprávky, Kde je Ester N? Koniec sveta a čo je za ním, Toddler Punk, pesničkových textov pre Korben Dallas a Billy Barman
 • Viac na Facebooku
 • Obec stavia/Viedenský model dostupného bývania - panelová výstava
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Výstava Viedenský model dostupného bývania odhalí Lučenčanom a všetkým návštevníkom Mestského múzea ako Viedeň už 100 rokov poskytuje svojim obyvateľom dostupné bývanie. Približne 60 percent Viedenčaniek a Viedenčanov dnes žije v mestských nájomných bytoch, alebo v bytovej výstavbe financovanej priamo mestom Viedeň. Každý rok mesto investuje približne 500 miliónov Eur do novostavieb, sanácií a na priamu podporu ľudí s veľmi nízkymi príjmami. Vysoký podiel dotovaných bytov má tlmiaci účinok na ceny súkromného realitného trhu a zabezpečuje sociálne premiešanie obyvateľov mesta. Odkiaľ tieto finančné prostriedky na dotované bývanie pochádzajú, ako sa použijú, aké opatrenia sa prijímajú v práci s miestnymi a v prevencii vysťahovania, ako a za akých podmienok prebieha prideľovanie bytov - to všetko výstava tematizuje a spracováva. Výstava bola prvýkrát prezentovaná v roku 2019 v Lyone na European Housing Festival a v Moskve. Na Slovensku bola prezentovaná v mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Kremnica. Výstava bude vo výstavných priestoroch Mestského múzea v budove historickej radnice Mesta Lučenec v termíne 4. - 29. októbra 2021. Tešíme sa na Vašu návštevu. Organizátori: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Rakúske kultúrne fórum, Rakúske veľvyslanectvo v Slovenskej Republike Miestny organizátor: Mestské múzeum Lučenec, LUKUS
 • Viac na Facebooku
 • Otvorenie exteriérovej výstavy "1451 - 2021" Bitka pri Lučenci
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • 1451-2021 NESKORÉ LETO ROKU 1451, 570.výročie Bitky pri Lučenci Pútavým spôsobom približujeme historické reálie neskorého leta roku 1451 odohrávajúce sa pred bránami mestečka Lučenec, ku ktorým je málo dostupných informácií. Pripomíname významnú udalosť, legendy, tradície a fakty s úmyslom poučiť sa z nich. Vojnový konflikt nezasiahol len Lučenec a jeho okolie, ale vyvrcholila ním 15 ročná napätá situáciu v Uhorsku. Diplomacia nepomohla. Hlavnými protagonistami sa stali dvaja slávni vojvodcovia, vojaci v službách svojich pánov a to Ján Jiskra a Ján Huňady. Neboli to len oni, kto rozhodol. Boli to ich verní pobočníci, hajtmani, vojaci, muži a ženy sprevádzajúci na takýchto vojenských výpravách armádu. Vo vojenských dejinách Uhorska, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bolo aj Slovensko, sa o tejto udalosti dočítame poskromne. Historici nám v nedávnych časoch prízvukovali význam husitov, bratríkov, Ladislava Pohrobka, Jagellovcov. Dnešným jazykom vytvorená podoba historickej bitky ostáva v rukách mladej generácie. Mladí svojim jazykom – komiksom sprítomnia minulosť. Takýto pohľad bude pre nich snáď pútavejší. Je určený na poučenie práve im. Mladým. Na exteriér historickej Radnice, sídla Mestského múzea Lučenec pribudnú veľkoformátové panely znázorňujúce historické udalosti. Príbeh bitky začína v jaskyni v Jasove pri nápise z roku 1452 rozprávajúcom o tejto udalosti. Spomienky rozpráva aktívny účastník bojov. Nenadŕžame ani Jiskrovcom, ani Huňadyovcom. Nikto nebude dobrý ani zlý. Pokračovanie príbehu bude pri mestečku Lučenec, pri pevnosti, pri kláštore cistercitov nazývanom Vallis Lucida /Údolie svetla/. A potom samotná bitka. Bez konkrétneho víťaza, len s konštatovaním, kto koho rozprášil. Pretože pri Lučenci k žiadnemu mieru nedošlo. Pokračovalo to ďalej až do definitívneho ukončenia pôsobenia bratríkov v Uhorsku a začlenením týchto zdatných vojakov do kráľovského elitného Čierneho pluku. Ale to je iný príbeh. Voľným pokračovaním udalostí zachytených komiksom budú v najbližšom období sochy rytierov umiestnené práve pred budovou historickej Radnice. Svojim spodobnením majú upútať, ohúriť, priblížiť vojenský odev a zbrane daného historického obdobia. Bojovníci nemajú len prvoplánovo naháňať hrôzu, ale symbolicky majú byť poučením toho, že vojenský konflikt, tak ako v minulosti, ani v súčasnosti nič nevyrieši. Otvorenie výstavy je jedným zo sérií podujatí venovaných práve tejto udalosti. Vstup na podujatie je voľný. Ako sprievodný program sa predstaví Skupina historického šermu Berezun a kapela Prastrom so svojim repertoárom stredovekej hudby. Tešíme sa na Vás!
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.