Radnica Vás pozýva

 • Rytieri nebies / Čs.letci v RAF
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame Vás na slávnostné otvorenie výstavy RYTIERI NEBIES/ ČESKOSLOVENSKÍ LETCI V RAF, ktoré sa uskutoční dňa 20. júla 2020 /pondelok/ o 16:00 hod. a prístupná bude verejnosti až do 27.9.2020. ROYAL AIR FORCE (RAF) - Britské kráľovské letectvo, prvé samostatné letectvo na svete, bolo založené 1. apríla 1918. Načas sa stalo domovom množstva mladých mužov z Československa, ktorí chceli pomôcť svojej vlasti. Po úteku zo Slovenského štátu a z Protektorátu Čechy a Morava, cez nacistami okupované krajiny sa po mnohých útrapách stretli vo výcvikových táboroch na území Veľkej Británie. Počas II. svetovej vojny zohralo RAF rozhodujúcu úlohu v bitke o Britániu, ktorá prebiehala od júla do októbra 1940. RAF sa podarilo ubrániť voči mnohonásobnej presile Luftwaffe, čím zabránilo Hitlerovi uskutočniť operáciu Seelöwe – inváziu do Británie. V RAF pôsobili za II. svetovej vojny aj Československé perute (letky) – 310. stíhacia, 312. stíhacia, 313. stíhacia a 311. bombardovacia. RAF sa významne podieľalo aj na postupe spojeneckých vojsk na západnom fronte. Výrazne letecky podporili aj Slovenské národné povstanie. Na unikátnej výstave v Mestskom múzeu Lučenec si môžete prezrieť osobné veci letcov, uniformy generálov J.Bryksu, M.Liškutina, plukovníka M.Štěpáneka a i. Príďte vzdať hold týmto mnohokrát anonymným hrdinom, vďaka ktorým bolo oslobodené Československo. Statočnosť letcov, ich obete, ktoré si vyžiadal boj proti nacizmu, prezentuje výstava pri príležitosti 75. výročia ukončenia II. svetovej vojny, ktoré si tento rok pripomíname. Posolstvo výstavy návštevníkom najvýstižnejšie zhodnotili autori výstavy JAN a SABINA KRATOCHVÍLOVI slovami: „Zvlášť dnes je potrebné pripomenúť si ich zásluhy počas vojny, ale aj tragické osudy mnohých z nich, ktorí vojnu prežili a namiesto vďačnosti sa stali obeťou perzekúcie zo strany komunistického režimu. Konkrétne osudy stoviek príslušníkov československého letectva počas vojny a po vojne potvrdili historické poučenie o tom, že slobodu a demokraciu je možné stratiť ľahko, ale jej znovuzískanie si vyžaduje mnoho obetí a môže trvať dlhé desaťročia.“ Organizátori výstavy: MESTO LUČENEC, LUKUS/MESTSKÉ MÚZEUM LUČENEC, ÚSTAV K 2001, Z. Ú. MÚZEUM ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO EXILU 20. STOLETÍ V BRNE, LETECKÉ MÚZEUM RAF BRNO Programom sprevádza Soňa Gyarfášová a o hudobný sprievod sa postará Traditional Dixie Stompers.
 • Viac na Facebooku
 • VÁŠEŇ zberateľská / kabinet kuriozít?
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • ZBERATEĽSKÁ VÁŠEŇ je podľa poučiek silný, dlhodobý, všetko ovládajúci cit, ktorý významne ovplyvňuje človeka a jeho myslenie.. Prebúdza v ňom silu vášne. Vášne zberateľské, umelecké, cestovateľské, vlastenecké ho sprevádzajú a ovplyvňujú jeho život. Sú hybnou silou veľkých činov, hrdinstva, objavov. Výsledky vášne zberateľskej sa stávali základmi zbierok súčasných múzeí. Kritériom historických zbierok bola kurióznosť, unikátnosť alebo morbídnosť. Mestské múzeum Lučenec otvára svoje brány návštevníkom výstavou, ktorá ukazuje časť zbierok súkromných, ale aj muzeálnych. Vo výstavnej sále je prezentovaná vášeň zberateľská, siahajúca miestami až k zbierkam „štipľavých“ kuriozít. Prezentuje sa aj časť zbierky zo školského kabinetu. Návštevníci, malí i veľkí, určite ocenia zbierky z dôb nie tak dávno minulých.. Veď kto z nás nezbieral servítky, angličáky, žuvačky, odznaky, cvočky...? Príďte si zaspomínať na Vaše staré zberateľské časy a možno v sebe znovu prebudíte túto zabudnutú vášeň 🙂 Za zapožičanie niektorých predmetov ďakujeme Hradnému múzeu vo Fiľakove, Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci a súkromným zberateľom z Lučenca. Výstava „VÁŠEŇ ZBERATEĽSKÁ/ kabinet kuriozít?“ je sprístupnená od 22. mája 2020 do 12. júla 2020. (Vzhľadom k epidemiologickej situácii výstavu otvárame bez vernisáže) Tešíme sa na vašu návštevu!
 • Viac na Facebooku
 • Krása chladných zbraní III.
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Niekto slávny raz napísal, že nie pes, ale nôž je najstarším a najvernejším pomocníkom človeka. Jeho história je tak stará, ako samé ľudstvo. Výstavnú sezónu roku 2020 v Mestskom múzeu Lučenec otvárame pokračovaním úspešnej výstavy KRÁSA CHLADNÝCH ZBRANÍ III., s podtitulom „NOŽE“. Na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 13. februára 2020 o 17:00 hod., vás všetkých srdečne pozývame. Návštevníci Mestského múzea Lučenec si do konca marca 2020 môžu prezrieť umenie významných nožiarskych majstrov: Ľubomíra Krnáka, Štefana Galoviča, Jozefa Guttena, Lukáša Ragnarok Matuščáka a Pavla Vaigela. Súčasne predstavíme kolekciu miniatúr vytvorených z kovového odpadu od Ľuba Huľa. V sprievodnom programe na vernisáži sa predstavia členovia šermiarskej skupiny VIR FORTIS s inscenovaným historickým vystúpením.
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.