Radnica Vás pozýva

 • VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! #05 - prednáška
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame vás na ďalšiu prednášku z nášho cyklu, ktorý pripravujeme v spolupráci so SAV a tentoraz bude témou: Pohyb - elixír zdravia: o blahodarných účinkoch pravidelného pohybu Obezita patrí k symbolom našej doby, spája sa nielen s nadbytkom jedla a nedostatkom pohybu, ale aj s technickým pokrokom a digitalizáciou modernej spoločnosti. Vyššiu ako normálnu telesnú hmotnosť má vyše 60% ľudí a obezitou trpí takmer štvrtina dospelej populácie. Výskyt nadváhy a obezity sa zvyšuje aj v populácii detí a adolescentov. Existujú dôkazy o tom, že obezita sa spája so zvýšeným rizikom mnohých chronických ochorení – údajne je ich až 236. Manželia Barbara a Jozef Ukropcovci, sú špičkovými odborníkmi v oblasti biomedicíny. Už niekoľko rokov skúmajú účinky pohybovej aktivity na metabolické zdravie a jej úlohu pri prevencii a liečbe chronických ochorení. Výsledky ich práce jasne ukazujú, že zmena životného štýlu spojená s pravidelným cvičením, pozitívne ovplyvňuje metabolizmus a znižuje riziko vzniku cukrovky 2. typu, onkologických, kardiovaskulárnych či neurodegeneratívnych ochorení. Na prednáške vysvetlia čo je obezita, kde sú jej korene a aké má dôsledky pre naše zdravie. Dostanete tiež tipy, ako si udržať metabolické zdravie a ako ovplyvniť procesy, ktoré sa spájajú s rizikom vážnych zdravotných ochorení. Tešíme sa na Vás! Medajlóniky: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. Pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. a prednáša aj na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Skúma účinky cvičenia na zdravie človeka, predovšetkým mechanizmy, ktorými môže cvičenie zmierniť príznaky alebo spomaliť či dokonca zastaviť progresiu metabolických a neurodegeneratívnych ochorení ako sú cukrovka, Alzheimerova, či Parkinsonova choroba. V Biomedicínskom centre SAV, v. v. i. založila a vedie Centrum pohybovej aktivity (2017) a Centrum pre manažment obezity (2021). Vytvára podmienky na to, aby kolektív odborníkov z oblasti pohybovej aktivity, výživy a psychológie mohol efektívne pomáhať ľuďom/pacientom so zmenou životného štýlu. Je výbornou popularizátorkou vedy a za výsledky svojej výskumnej práce získala množstvo ocenení. V roku 2017 získala titul Slovenka roka. Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. Vyštudoval farmáciu na UK v Bratislave. Už počas doktorandského skúmal špecifické molekulárne mechanizmy sprevádzajúce vznik diétou navodenej obezity, inzulínovej rezistencie a cukrovky. Dnes pôsobí ako vedúci Oddelenia pre výskum metabolizmu na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. Zaoberá sa reguláciou energetického metabolizmu a mechanizmami, ktoré zabezpečujú integráciu metabolických procesov v tukovom tkanive a kostrovom svale pri cvičení a/alebo v chlade. Jozef Ukropec a jeho manželka Barbara v spolupráci s lekármi Národného onkologického ústavu v Bratislave skúmajú aj účinky cvičenia na kardiometabolické zdravie pacientov vyliečených z onkologického ochorenia. Dr. Ukropec bol v roku 2021 finalistom ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy.
 • Viac na Facebooku
 • Noc múzeí a galérií 2023 v Mestskom múzeu Lučenec
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Milí priatelia, po roku vás opäť s radosťou pozývame na spoločnú oslavu sviatku všetkých európskych múzeí, na NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2023, tentoraz s podtitulom PRIMAVERA! Radi vás uvítame v celom areáli našej Radnice - Mestského múzea Lučenec, 13. mája 2022, začíname už od 17:00. Pripravili sme si pre vás, ako vždy, bohatý program plný umenia, krásy, tvorenia, zábavy a zaujímavých informácií 🙂 TU JE NÁŠ PROGRAM: PREDNÁŠKY • ANDREA BÁNOVSKÁ - riaditeľka Strednej odbornej školy v Želovciach o využívaní kvetov v exteriéroch, • PETER KOLLÁR, EATeliér - prednáška na tému využívania kvetov v gastronómii, jedlé kvety, • MIROSLAV OČENÁŠ - majiteľ f. Kvety.sk odprezentuje príbeh kvetu vo vašej kytici, • MARTINA ŠIMONEKOVÁ z f. AGRO CS priblíži v príspevku substráty ako základ pestovania, Ďalej sa môžete tešiť na: • ukážky tvorby aranžmánov z rezaných kvetov floristky Ľubici Žilíkovej z f. AGROFLÓRA Lučenec, • výber, výsadbu a úpravu kvetín do exteriérov od kvetinárky Heleny Gállovej z kvetinárstva Kvety Rapovce, • WORKSHOP PRE DETSKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV - lektori zo SOŠ Želovce deti naučia ako správne zasadiť kvietok či priesadu, ako sa o ne postarať, aby vyrástli do krásy a bol z nich úžitok, • V rozprávke „koloBEH vody“ priblíži DIVADLO NA HOJDAČKE našim najmenším príbeh putovania kvapky vody prírodou, • večer nám spríjemnia hudobné vystúpenia šarmantných speváčok, najprv to bude Janka Dostálová zo ZUŠ Modrý Kameň a potom Janka Krištof Lehotská so svojou akustickou zostavou, • tajomné NOVOHRADSKÉ AKVÁRIUM 😉 K tomu TOP občerstvenie 😉 Ak ste doma presádzali rastliny a máte ich viac, práve v sobotu večer máte príležitosť ich zasadené vymeniť na bezplatnom KVETINOVOM BAZÁRI. Už si zaželajme len pekné počasie. Ale nezúfajte, máme pripravený aj mokrý variant, priestory Radnice sú dosť veľké, takže sa tam určite pomestíme 🙂 Večerom nás bude sprevádzať náš kamarát Maťo Gajdoš. Tešíme sa na vás! Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďalší partneri, ktorým ďakujeme za podporu: OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Agro CS Slovakia, Lučenec Kvety.sk, Kriváň Flos Slovakia, Lučenec Kvety Rapovce EATeliér - catering Lučenec Barista, Lučenec SOŠ Želovce Agroflóra Lučenec
 • Viac na Facebooku
 • Diskusné večery v Radnici - Ján Štrasser
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame na ďalší z radu diskusných večerov v Radnici. Tentoraz so spisovateľom, textárom, prekladateľom, dramaturgom, redaktorom a literárnym kritikom Jánom Štrasserom. Rozprávať sa budeme nielen, ale najmä, o jeho knižnom autobiografickom rozhovore Tvár v zrkadle, ktorú vydal v uplynulom roku. Málokto asi vie, že pán Štrasser prežil detstvo v Lovinobani a k Lučencu má srdečný vzťah. Tento fakt pridáva stretnutiu s ním osobitné čaro. Budeme sa na Vás veľmi tešiť! Biografické údaje: Ján ŠTRASSER sa narodil 25. februára 1946 v Košiciach. V roku 1969 absolvoval odbor slovenčina – ruština na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1969 – 1971 bol redaktorom časopisu Mladá tvorba, neskôr divadelným dramaturgom Poetickej scény (1972 – 1977), Vojenského umeleckého súboru a Štúdia S (1977 – 1987). V rokoch 1987 – 1990 pôsobil ako redaktor a do roku 1993 ako šéfredaktor Slovenských pohľadov. V rokoch 1993 – 1997 pôsobil v slobodnom povolaní, v rokoch 1997 – 2004 pracoval ako redaktor týždenníka Domino fórum. V súčasnosti opäť pôsobí v slobodnom povolaní. Žije v Bratislave.
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.