Radnica Vás pozýva

 • NÁZOR NA MESTO - výstava fotografií
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • NÁZOR NA MESTO/keď sa povie Lučenec... Keď nie sú tvoje fotografie dobré, nebol si dostatočne blízko. (Legendárny fotoreportér Robert Capa) Mať vlastný názor na krajinu, mesto, človeka, situáciu... Je to „trendy“? Máme na to odvahu? Ak nie, tak skúsme názor vyjadriť tak trochu anonymne, ukrytí za hľadáčik fotoobjektívu. Mesto včera a dnes odprezentujú miestni fotografi združení v neformálnom lučeneckom zoskupení Hyena fotoklub. Mapujú mesto, život, mestskú kultúru. Je ešte nejaká? Čo z nej zostal? Alebo ešte len vzniká? Hľadajú identitu mesta. Možno pohľad nebude vľúdny, možno bude úsmevný, prirodzený, ale zachytávajú ho tak, ako ho vidia oni. Návštevník výstavy je priamo zapojený do tvorby a to tým, že pri veľkoplošných fotografiách môže napísať svoj vlastný názor, postreh či asociáciu.. Samozrejme anonymne. Alebo aj verejne, rozhodnutie je na ňom samotnom. Traja vystavujúci autori dlhodobo fotografujú v meste Lučenec. Zvolili si žáner živej fotografie ako svoj spôsob vyjadrenia, zaujatia postoja k realite a cesty ako komunikovať s okolitým svetom. Ich série fotografií, z ktorých časť je súčasťou tejto výstavy, vychádzajú z tradície humanistickej fotografie a fotografie zaznamenávajúcej životný štýl. Tvoria reportážnym štýlom, ale snažia sa hlavne o presah k dokumentárnej fotografii. K fotografii, ktorá je nielen schopná zastaviť čas, ale má aj vysokú estetickú a obsahovú hodnotu. Jozef Beňovský predstavuje fotografie z dvoch sérií. Ním ručne zväčšované fotografie, poskytujúce pohľady do ulíc a sériu Orbis pictus/obrazy života/. V nej zachytáva krásu autentického okamihu, jedinečnosť situácie a ukazuje svoju schopnosť zachytiť tento okamih. Marcel Mižúr tvorí svoje fotografie tematicky, vždy na vopred vybranú tému. Dlhodobo ju spracúva a opakovane sa vracia k zaujímavým motívom. Predstavuje tematiku voľby primátora a tému kultúrnych rituálov mesta. Formálne prispôsobuje svoje fotografie obsahu. Radovan Vojenčák tvorí intuitívnym spôsobom a čerpá námety zo svojej zážitkovej zóny. Fotí to, čo žije. Predstavuje sériu čiernobielych fotografií nočného života z klubu New Slimák. Jeho atmosféru, spontánnosť, akciu. Projektom NÁZOR NA MESTO/ keď sa povie Lučenec... sme sa návštevníkovi Mestského múzea Lučenec snažili priblížiť širokospektrálne médium - fotografiu. Veď fotí každý, ale ako...? Výstavu sme venovali legendárnemu lučeneckému fotografovi Michalovi Hankovi.
 • Viac na Facebooku
 • !!!ZRUŠENÝ pre nemoc!!! Vianočný koncert v Radnici
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame vás na jedinečný vianočný koncert, na ktorom sa vám predstaví dychový kvintet DikoBrass, speváčka - sopranistka Anna Kašša Ciganocová a o sprievodné slovo sa postará Viktor Sabo. Počas koncertu zaznejú originálne úpravy skladieb známych skladateľov klasickej hudby ako W.A.Mozart, G.F.Händel, G.Caccini, ale aj tradičné vianočné koledy, ktoré umocnia sviatočnú atmosféru. Predpredaj: MIC a online na kultura.lucenec.sk Vstupné: 3 € Kapacita veľkej sály aj rozmiestnenie sedenia bude upravené podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva, rovnako budú dodržané ďalšie podmienky stanovené vo vyhláške č. 27/2020. Prosíme, aby ste ich pri návšteve koncertu rešpektovali. Tešíme sa na vás!
 • Viac na Facebooku
 • ZRUŠENÉ!!! Pro musica nostra na cestách II. - medzinárodný hudobný festival
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Jeden z koncertov Medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra na cestách II. bude hostiť tento rok aj mesto Lučenec. Teší nás, že koncert sa uskutoční práve v našej Radnici - Mestskom múzeu a srdečne vás naň pozývame. Môžete sa tešiť na skutočne zaujímavý program s účasťou špičkových umelcov z ČR, vrátane Jiřího Lábusa, ktorý je o.i. nositeľom ocenenia "Hercova misia" z vlaňajšieho Art Film Festu v Košiciach. Účinkujú: Komorný súbor Barocco Sempre Giovane Jan Souček - hoboj Gustáv Beláček - basbarytón Jiří Lábus - recitácia Vilma Cibulková - recitácia Vilém Udatný - recitácia J.S.Bach / Lustig Vstupné: 5 € Predpredaj: MIC Lučenec alebo online na kultura.lucenec.sk
 • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.