Radnica Vás pozýva

  • VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! #09 - Materiály budúcnosti
  • Pozývame vás na ďalšie stretnutie s vedou, z cyklu VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA!, ktorý počas celého roka pripravujeme v spolupráci s SAV. Témou novembrovej prednášky budú materiály budúcnosti. Alexandra Kovalčíková predstaví, ako Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. prispieva k výskumu nových materiálov. Tie môžu nájsť využitie v rôznych oblastiach ľudského života – napríklad v priemyselnej výrobe a energetike, kde patria v poslednej dobe najmä zelené technológie ako sú výroba, preprava a uskladnenie vodíka, či moderné batérie. Spomenie aj výskum biomedicínskych materiálov. Vedecko-výskumná činnosť Ing. Alexandry Kovalčíkovej PhD. sa zameriava na vývoj a charakterizáciu moderných keramických kompozitných materiálov na báze karbidov a boridov, ktoré sa vyznačujú výbornou kombináciou mechanických, tepelných a funkčných vlastností.
  • Viac na Facebooku
  • 9. Jazzové lístie - festival
  • Rozpočtová organizácia LUKUS, Novohradské osvetové stredisko Lučenec a Mesto Lučenec Vás pozývajú na festival JAZZOVÉ LÍSTIE. Podujatie, ktoré obľubujú milovníci kvalitnej hudby, úžasných interpretačných výkonov a vynikajúcej atmosféry, vstupuje do deviateho ročníka svojej existencie. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na dva večery vyplnené umením slovenskej jazzovej špičky, ale aj hostí z Maďarska. Tak ako je tomu trendom aj na iných kvalitných festivaloch, aj Jazzové lístie ponúka dramaturgiu na rozhraní čistokrvného jazzu a rôznych iných žánrov. Súčasťou festivalu bude aj tradičná burza vinylových LP platní a festivalový bar na nádvorí. V tomto roku sa festival opäť vracia do priestorov historickej Radnice, ktorá tomuto žánru určite svedčí. V prestávkach diváci určite ocenia krásne nasvietené nádvorie, kde sa o ich pitný režim a občerstvenie postará náš gastro partner EATelier. Program: PIATOK - 20.10.2023 Sweet little chicks Klaudius Kováč Quartet FUSIO GROUP feat. Kertész Erika (H) SOBOTA - 21.10.2023 Ľubo Šamo Project Altar Quartet Lukáš Oravec Orchestra Vstupné: Permanentka na 2 dni: 18,- Eur 1-dňová vstupenka: 12,- Eur Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec www.kultura.lucenec.sk Príďte si užiť jesenný víkend v spoločnosti špičkovej muziky, priateľov a skvelých pohodových ľudí na 9. Jazzové lístie. Tešíme sa na Vás! Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (FPU) a Kultminor Podujatie sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
  • Viac na Facebooku
  • VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! #08
  • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
  • Októbrovým stretnutím v priestoroch Radnice - Mestského múzea Lučenec pokračujeme v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied v odborných prednáškach. V utorok 24. októbra o 17:00 hod k nám zavíta popredná historička umenia PhDr. Marta Herucová, Ph.D., ktorá pracuje na Ústave dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, v. v. i. a externe prednáša na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa výskumu umenia 19. a začiatku 20. storočia, jeho identifikačným, ikonografickým, interpretačným a komparačným problémom. V prednáške "Umenie spojené so smrťou" sa dozvieme o kultúre spomínania na človeka, ktorý navždy odišiel z pozemského sveta. V 19. storočí bol tento proces doslova glorifikovaný. Dokazujú to mnohé pozoruhodné pamiatky na cintorínoch, v kostoloch, v hradoch, ale aj vo voľnom priestranstve. Vypovedajú o dobovom vnímaní smrti a túžbach človeka. Je len zopár vedcov a vedkýň, ktorí výraznejšie prispeli k pochopeniu spoločensko-kultúrnych premien pochovávania a doktorka Marta Herucová nám priblíži spomínanie na človeka, ktorý navždy odišiel z pozemského sveta. Srdečne vás pozývame!
  • Viac na Facebooku

Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016 a sprístupnené v septembri 2017.

Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí.

V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov a pod. Hlavná sála je využívaná napr. aj na konferencie, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.