Informácie pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov

Pre návštevníkov je k dispozícii parkovacie miesto pre zdravotne znevýhodnených, ktoré je označené medzinárodným symbolom prístupnosti a je umiestnené najbližšie k vstupu do budovy.

Z parkoviska je zabezpečený bočný bezbariérový vstup do budovy s nájazdovou rampou s držadlom. Vstup cez bočný vchod je ale potrebné vopred ohlásiť lektorovi pri hlavnom vstupe.

V objekte je k dispozícii hygienické zariadenie pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov s bočnými držadlami. Na poschodie vedie len schodisko, nie je k dispozícii výťah.

Občania so ZŤP majú vstup na prehliadku bezplatný.