Synagóga Vás pozýva

 • Csemadok - Základná organizácia Lučenec, v spolupráci s Mestom Lučenec, vás srdečne pozývajú na koncert známeho maďarského organistu Xavera Varnusa, ktorý sa uskutoční v priestoroch Synagógy Lučenec. Na koncerte bude Xaver Varnus prvýkrát na svete hrať spoločne s najšikovnejšími mladými organistami súčasne na troch organoch klasické filmové hity 20. storočia. Nebude ale chýbať ani klasická hudba a samozrejme J.S.BACH... Lístky je možné zakúpiť v Mestskom informačnom centre, v Radnici (vchod od Kubínyiho nám.) alebo u kontaktných osôb Csemadoku a ich partnerov (viac info na plagáte k podujatiu)
 • Viac na Facebooku
 • RTVS v spolupráci s Mestom Lučenec a r.o.LUKUS vás srdečne pozývajú na verejnú nahrávku programu na Rádio Devín na cestách. Viac ako tridsať účinkujúcich na troch netradičných miestach v troch mestách na Slovensku 13.9. – 19.00 Synagóga, Lučenec 14.9. – 18.00 Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň, Nové Zámky 20.9. – 19.00 Cikkerova sieň historickej radnice, Banská Bystrica V každom meste iní umelci, iní tvorcovia, iné koncerty, iní moderátori – všade Rádio Devín. SYNAGÓGA LUČENEC O živote a práci v umeleckom rádiu, o radosti zo stretnutí, o slovesnej a hudobnej umeleckej tvorbe, ktorá nám pomáha NEZABÚDAŤ. Hostia a účinkujúci: Jana Oľhová, Mojše Band, Michal Sťahel , Zuzana Belková, Zuzana Adamkovičová, Silvia Zvarová, Peter Pavlac, Tomáš Boroš. Vstup na podujatie je voľný, vstupenky si však diváci musia vyzdvihnúť vopred. Budú k dispozícii od 5.9.2017 v Mestskom informačnom centre (MIC - budova Radnica Lučenec, oproti Reduty), na osobu bude možné prevziať 2 lístky.
 • Viac na Facebooku
 • Pozývame vás na program Cesta neznáma, ktorý sa uskutoční v Synagóge pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň by sme si radi uctili pamiatku všetkých obetí, ale predovšetkým lučenských židovských rodín. Na tvorbe programe sme spolupracovali so Súkromným gymnáziom v Lučenci, ktoré odprezentuje svoj nový dokumentárny film a so Štátnym archívom B.Bystrica, pracovisko Lučenec. Hudobnými hosťami budú špičkový muzikanti Jozef Ľupták a Boris Lenko. Podujatie finančne podporila Nadácia EZRA.
 • Viac na Facebooku
Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre. Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.


Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napr.:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba