Synagóga Vás pozýva

 • Mesto Lučenec a LUKUS Vás pozývajú na nevšedný, fantastický hudobný zážitok! Wofgang Amadeus Mozart - Requiem d mol zádušná omša pre sóla, zbor a orchester KV 626. Účinkuje: Štátna opera Banská Bystrica Requiem je posledné Mozartovo dielo, ktoré už žiaľ nedokončil. Podľa majstrových zápiskov a odporučení uvedený hudobný monument dokončil až jeho žiak. Tento hudobný skvost je opradený aj rúškom tajomstva... Objednávateľ diela nebol známy a objednávka prišla uprostred noci. Hovorí sa že, v tom čase, už veľmi chorľavý Mozart videl v objednávke znamenie blížiacej sa smrti. Údajne pod týmto dojmom komponoval requiem sám pre seba. V Lučenci takéto veľké dielo v plnom rozsahu a naštudovaní nebolo inscenované už desaťročia! Predstaví sa Vám viac ako 70 účinkujúcich (orchester, spevácky zbor a sólisti) Vďaka jedinečnej akustike nádhernej lučenskej synagógy bude tento koncert navždy nezabudnuteľným zážitkom, ktorý nenechá jedno oko suché...! Vstupné: 12,- Eur Predpredaj: www.kultúra.lucenec.sk Kino APOLLO MIC Lučenec
 • Viac na Facebooku
 • Slovensko Advent 2017 je unikátny projekt Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom. Od 4. do 22. decembra prinesie RTVS 15 adventných koncertov z 15 miest Slovenska. V jedinečných historických priestoroch sa Vám predstaví 15 špičkových slovenských hudobných umelcov a umeleckých hudobných zoskupení spolu s desiatkami zaujímavých hostí a rešpektovaných osobností zo sveta kultúry, športu a vzdelávania. V Lučenci sa predstaví kapela Queer Jane, s moderátorom Jánom Žgravčákom a projekt Včelí kRaj vznikol v roku 2013 a je založený na vyše 60 ročnej tradícii včelárenia v rodine Turčániovcov. David, ako tretia generácia včelárov v rodine, spolu s priateľkou Soňou, vytvorili vzdelávaciu včelnicu v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. Koncert bude vysielaný aj naživo o 20.00 na Dvojke a nasledujúci pracovný deň v repríze o 21.05 v Rádiu Slovensko. predpredaj: Ticketportal a MIC Lučenec
 • Viac na Facebooku
 • Pozývame vás na hudobno-poetický vianočný recitál šansoniérky Aleny Čermákovej, spojený s čítaním ŽALMOV KRÁĽA DÁVIDA, prebásnenými významným slovenským básnikom Milanom Rúfusom, v gitarovom a akordeónovom sprievode skladateľa a aranžéra Ivana Čermáka. Súčasťou koncertu je aj spojenie s hudobnou formáciou Corna Musica, ktorá na kópiách starých renesančných nástrojov hrá hudbu "sfér", nádherne ladiacu s prichádzajúcou vianočnou atmosférou.. Predpredaj: www.kultura.lucenec.sk a MIC Lučenec
 • Viac na Facebooku
Obnovená Synagóga Lučenec je od svojho slávnostného otvorenia a sprístupnenia využívaná ako multikultúrny stánok. Návštevníkom, či už jednotlivcom alebo organizovaným skupinám, je vyškolenými lektorkami sprostredkovaný odborný výklad z histórie a rekonštrukcie stavby. Tiež je prístupná stála expozícia židovského kultúrneho dedičstva v meste Lučenec. Okrem toho sa tu poriadajú rôzne kultúrne a spoločenské podujatia ako napr. koncerty klasickej, ale aj modernej hudby, umelecké výstavy, besedy, tanečné podujatia, plesy, školské akadémie, kongresy, odborné školenia a semináre. Mesto Lučenec umožnilo svojim obyvateľom aj konanie slávnostných obradov a sobášov. Synagóga je návštevníkom sprístupnená počas celého roka, otváracie hodiny sú prispôsobené aktuálnej sezóne. O jej návštevu prejavujú záujem turisti z celého Slovenska, okolitých štátov (Maďarsko, ČR), ale evidujeme aj návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta ako Nemecko, Škandinávia, Izrael, USA, Japonsko atď.


Za rekonštrukciu Synagógy boli Mestu Lučenec a ostatným spolupracovníkom udelené viaceré ceny ako napr.:

 • Cena Eugena Bárkánya 2015 – udelil ju Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku za významné aktivity na záchranu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku
 • Cena Pamiatok a múzeí 2015 – udeľuje redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva
 • Cena Pamiatka roka Fénix 2015 a cena verejnosti Najkrajšia obnovená pamiatka (udeľuje Nadácia SPP – hlasovanie širokej verejnosti prebieha na facebookovej stránke spoločnosti) – vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a jej dlhoročnými partnermi sú Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Nadácia SPP, poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska.
 • Stavba roka 2016 – Mesto Lučenec získalo od odbornej poroty cenu Únie miest a obcí Slovenska a Nomináciu na hlavnú cenu Stavba roka 2016
 • CE∙ZA∙AR 2017 | Cena Slovenskej komory architektov za architektúru –užšia nominácia v kategórii Obnova a prestavba