Radnica Vás pozýva

 • Hudobné workshopy pre študentov a pedagógov ZUŠ
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Mesto Lučenec a LUKUS, v spolupráci so ZUŠ na Novohradskej ulici v Lučenci srdečne pozývajú všetkých študentov Základných umeleckých škôl a ich pedagógov na mini sériu workshopov s významnými pedagógmi z Konzervatória v Bratislave. Budú zamerané predovšetkým na dychové nástroje, ako klarinet a saxofón, avšak vítaní sú aj študenti iných hudobných odborov, ktorí si chcú rozšíriť svoje obzory a získať nové poznatky. Workshopy budú viesť p.Peter Drlička, so svojimi študentmi (14.3.) a p.Eric Rothenstein so svojimi kolegami Zitou Sopkovou - klavír a Pavlom Berezom - gitara (28.3.). Aj vďaka podpore z FPÚ sa od účastníkov nevyžaduje ŽIADNY POPLATOK. Svoju účasť však prosím nahlásiť vopred na e-mail: tomas.belko@lukus.sk Tešíme sa na Vás!
 • Viac na Facebooku
 • Výstava Krása chladných zbraní II. - Nožiarske umenie
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavnej sezóny 2019 v Mestskom múzeu Lučenec, a to pokračovaním úspešnej výstavy KRÁSA CHLADNÝCH ZBRANÍ, tentoraz s podtitulom „NOŽIARSKE UMENIE“. Vernisáž, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame, sa uskutoční dňa 14. februára 2019 o 17,00 hod. (trvanie výstavy 14.2.-31.3.) Na výstave si budete môcť pozrieť výrobky nožiarskych majstrov nielen z Lučenca a jeho okolia, ale aj z iných miest Banskobystrického kraja a Českej republiky. Majstri nožiari, ktorí vystavovali v minulom roku si prizvali svojich spolupracovníkov. Návštevníci Mestského múzea Lučenec si tak do konca marca 2019 budú môcť prezrieť nožiarske umenie významných majstrov: Ľubomíra Maďariča, Vladimíra a Andrei Pulišovcov, Arpáda Bojtoša, Júliusa Mojžiša, Ladislava „Laskyho“ Šántu a Štefana Alberta. V sprievodnom programe na vernisáži sa predstavia členovia westernovej skupiny „Túlaví vlci“ a poľovnícki trubači. V spolupráci s Poľovníckou samosprávou Novohradu a poľovníkmi sme pre malých i veľkých návštevníkov pripravili ukážky prác majstrov preparátorov. Tak tisícročný verný spoločník človeka, nôž, ukáže opäť svoje podoby v 21. storočí...
 • Viac na Facebooku
 • Vianočný trh šikovných rúk
 • Mestská Tržnica Lučenec
 • Mestská tržnica Lučenec, Mesto Lučenec a LUKUS Vás pozývajú na tradičné predvianočné podujatie VIANOČNÝ TRH ŠIKOVNÝCH RÚK. Tak ako po iné roky, v príjemnej atmosfére, budete môcť nakúpiť ručne robené darčekové predmety a rôzne výrobky. Kto vie? Možno práve tu kúpite krásny darček, ktorý poteší niekoho blízkeho... Príjemnú atmosféru budú podfarbovať mierne neštandardne prevedené slovenské koledy v podaní Trio Fanfares, ako aj swingové a dixie "šlágre", o ktoré sa postará obľúbený Traditional Dixie Stompers! Príďte si vychutnať tú správnu predvianočnú atmosféru, stretnite sa s priateľmi a určite si domov odnesiete niečo pekné, ručne s láskou vyrobené! Tešíme sa na Vás! !!!VSTUP VOĽNÝ!!! - len ručne robené výrobky - ako predajcovia sa predstavia rôzne inštitúcie, združenia, školy, malý remeselníci, atď - Kultúrny program: Trio Fanfares (koledy) a Traditional Dixie Stompers (lučenský dixieland) - Moderátor podujatia Stanislav Spišiak ml.
 • Viac na Facebooku
Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016. V súčasnosti prebieha postupné budovanie expozícií z histórie Mesta Lučenec, niektoré už sú verejnosti prístupné ako napr.salón a budoár v štýle Biedermeier. Pripravujú sa inštalácie z histórie školstva, priemyselnej výroby v Lučenci, ale aj kampanologická expozícia a stála výstava významných maliarov z nášho regiónu (F.Gyurkovits). Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov – sobáše, zápisy detí do matriky, ocenenia jubilantov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí. V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov. Hlavná sála je využívaná napr. aj na svadobné hostiny, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.