Radnica Vás pozýva

  • Rozpočtová organizácia LUKUS a Mesto Lučenec Vás pozývajú na slávnostné otvorenie Mestského múzea! Príďte si pozrieť muzeálne expozície, ktoré približujú históriu a život v našom meste. Súčasne bude veréjnosti spristupnené aj radničné námestie a nádvorie. Pripravený je bohatý sprievodný kultúrny program,ktorý umocnia pekné priestory radnice a jej okolia. V programe účinkujú: - Slovak Tango - Ivana Ecetová Quartet feat. Štefan "Pišta" Bartuš - kontrabas - Traditional Dixie Stompers A iní... Vstup na podujatie je voľný! Príďte sa nadýchnuť histórie, spoznať život naších prastarých mám i otcov, a v spoločnosti príjmenych ľudí, dobrej hudby, a chutného občerstvenia stráviť príjemné priatkové popoludnie a večer! Tešíme sa na Vás! PROGRAM: 15:30 - 16:30 Traditional Dixie Stompers 16:30 - 17:00 Slávnostné otvorenie Mestského múzea 17:00 - 18:00 Traditonal Dixie Stompers 17:00 - 21:00 Voľná prehliadka múzea a priestorov radnice 18:00 - 19:00 Ivana Ecetová Quartet feta. Štefan "Pišta" Bartuš 19:30 - 21:30 Slovak Tango Zmena programu vyhradená! Podujatie sa koná za každého počasia!
  • Viac na Facebooku
  • Pozývame vás na vernisáž výstavy s názvom Naivné maliarstvo, kde budú prezentované diela autorov pochádzajúcich zo srbskej Kovačice, potomkov slovenských vysťahovalcov z Novohradu. Partnerom výstavy je Galéria Babka a v priestoroch Radnice si ju návštevníci budú môcť pozrieť až do 28.8.2017.
  • Viac na Facebooku
  • Srdečne vás pozývame na stretnutie s populárnym slovenským historikom a spisovateľom Pavlom Dvořákom, ktorý má pre vás pripravené témy týkajúce sa oblasti Lučenca a Novohradu ako napr. Bitka pri Lučenci (spojená s projekciou filmu z cyklu Hľadanie stratených svetov). Po besede si bude možné zakúpiť niektoré autorove knihy.
  • Viac na Facebooku
Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016. V súčasnosti prebieha postupné budovanie expozícií z histórie Mesta Lučenec, niektoré už sú verejnosti prístupné ako napr.salón a budoár v štýle Biedermeier. Pripravujú sa inštalácie z histórie školstva, priemyselnej výroby v Lučenci, ale aj kampanologická expozícia a stála výstava významných maliarov z nášho regiónu (F.Gyurkovits). Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov – sobáše, zápisy detí do matriky, ocenenia jubilantov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí. V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov. Hlavná sála je využívaná napr. aj na svadobné hostiny, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.