Radnica Vás pozýva

 • Prednáška a diskusia - Viedenská arbitráž a Lučenec
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame Vás na druhú prednášku z cyklu Ako nás zmenili 19x8, ktorá bude venovaná Viedenskej arbitráži a jej dopadom na obyvateľov južného Slovenska, vrátane Lučenca. Večerom nás bude sprevádzať historik z Ústavu pamäti národa Ján Mitáč. Vstup je voľný! Podujatie z verejných zdrojov podporil FPÚ.
 • Viac na Facebooku
 • Prednáška - Vznik ČSR a vpád maďarskej červ.armády v Novohrade
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame Vás na prvú prednášku z cyklu Ako nás zmenili 19x8, ktorá bude venovaná vzniku 1.ČSR a vpádu vojsk maďarskej červenej armády na územie Novohradu v r.1918 - 1919. Večerom nás budú sprevádzať historici Pavel Mičianik a Michal Šesták. Vstup je voľný! Podujatie z verejných zdrojov podporil FPÚ.
 • Viac na Facebooku
 • Nezabudli sme - pietna spomienka k výročiu ukončenia 1.sv.vojny
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Mesto Lučenec, LUKUS r.o. a Mestské múzeum Lučenec Vás pozývajú na pietnu spomienku s názvom Nezabudli sme, ktorou si pripomenieme koniec 1. svetovej vojny. O 11. hod 11. min. 11. novembra 1918 vstúpila na západnom fronte do platnosti dohoda o prímerí medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami. Ako pripomienku tejto udalosti sme v Sieni významných osobností v Mestskom cintoríne napísali mená vojakov, ktorí umreli v rezervnej nemocnici v Lučenci na následky frontových zranení. Zoznam mien nie je úplný, bádaním v archívoch sa bude priebežne dopĺňať... V rámci podujatia si uctíme aj konkrétne obete, mladých vojakov pochovaných na našom lučeneckom cintoríne. Zoznam mien sme písali v spolupráci so študentkami a učiteľkou zo Súkromnej základnej umeleckej školy na Gemerskej ceste v Lučenci. Podujatie „Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“.
 • Viac na Facebooku
Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016. V súčasnosti prebieha postupné budovanie expozícií z histórie Mesta Lučenec, niektoré už sú verejnosti prístupné ako napr.salón a budoár v štýle Biedermeier. Pripravujú sa inštalácie z histórie školstva, priemyselnej výroby v Lučenci, ale aj kampanologická expozícia a stála výstava významných maliarov z nášho regiónu (F.Gyurkovits). Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov – sobáše, zápisy detí do matriky, ocenenia jubilantov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí. V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov. Hlavná sála je využívaná napr. aj na svadobné hostiny, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.