Radnica Vás pozýva

 • Výstava Mysterium fidei - Sakrálne umenie v Novohrade
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú svetské a cirkevné stavby, výtvarné a remeselné diela, archeologické náleziská, technické pamiatky a pamätné miesta, ktoré spoluvytvárajú pamiatkový fond Slovenskej republiky. Cirkevné, sakrálne pamiatky zaujímajú v rámci pamiatkového fondu významné miesto nielen množstvom, ale aj historickou a výtvarnou hodnotou. Výstava „Mysterium fidei – Sakrálne umenie v Novohrade“ prináša stručný prehľad známych i menej známych diel a predmetov dotvárajúcich interiéry rímskokatolíckych, evanjelických a reformovaných kostolov historického Novohradu. Najstaršie zachované umelecké diela sú spojené s výstavbou kostolov v Starej Haliči, Ľuboreči a Cinobani – Turíčkach. Stredoveké nástenné maľby zdobiace steny týchto stavieb patria k najzaujímavejším prvkom vývoja výtvarného umenia v kontexte Slovenska a celej strednej Európy. Bohatosť foriem umeleckých a remeselných predmetov ako napr. časti oltárov, samostatných sôch, obrazov, liturgických predmetov, textílií a iných interiérových prvkov, sprevádza výtvarná kvalita a zručnosť ich tvorcov. Aj tu, v Novohrade, možno vidieť skvosty, vytvorené v priebehu 14. až 19.storočia, porovnateľné s tým najlepším na Gemeri, Spiši a inde na Slovensku a v zahraničí. Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy 13.9. o 17:00, vstup je voľný. Výstavu budete môcť navštíviť až do 20.10.2018, inštalovaná bude vo výstavnej sieni Mestského múzea Lučenec/Radnici na ul.Dr.Herza.
 • Viac na Facebooku
 • Eric Callebaut, Pozorovateľ - vernisáž výstavy
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Pozývame Vás na vernisáž výstavy s názvom Pozorovateľ maliara ERICA CALLEBAUTA. Autor pochádza z Valónska, frankofónnej časti Belgicka. Vyštudoval vysokú školu výtvarných a vizuálnych umení v Mons. Životné cesty ho zaviedli na Slovensko a približne pred 20 rokmi sa usadil v Lučenci. Sporadickú inšpiratívnu figurálnu akrylovú maľbu sústreďuje na vnem diváka - pozorovateľa príbehov odohrávajúcich sa na plátnach. Dôraz kladie na emóciu podriadenú nielen ľúbivému všeobecnému vkusu a očakávaniu, ale aj hľadaniu myšlienky. Ľudská bytosť spracovávaná v jeho dielach, ako aj kontext týchto kompozícií, stavia človeka do situácií hľadania podstaty života. V tomto momente sa všetci stávame pozorovateľmi a sledujeme príbeh, myšlienku... Vstup na vernisáž je voľný, výstava bude prístupná verejnosti vo výstavných priestoroch Radnice/Mestského múzea do 2.9.2018.
 • Viac na Facebooku
 • AMC Trio a Ľudová hudba Stanislava Baláža
 • Radnica Lučenec - Mestské múzeum Lučenec
 • Mesto Lučenec, Novohradské Osvetové Stredisko a LUKUS Vás pozývajú na: AMC Trio a Ľudová hudba Stana Baláža Otvárací koncert XXIII. Medzinárodného Novohradského Festivalu na nádvorí historickej radnice. Zaujímavé spojenie poprednej Slovenskej jazzovej formácie AMC Trio s vynikajúcou ľudovou hudbou Stana Baláža, sľubuje nevšedný hudobný zážitok. Emócie jazzu spojené s temperamentom folklóru z východu Slovenska predznamenávajú fantastickú energickú hudobnú fúziu! Projekt AMC TRIO & Ľudová Hudba Stanislava Baláža žne úspechy na domacej pôde, ale i na pódiach renomovaných zahraničných jazzových či folklórnych festivalov. V projekte je zapojených celkovo dvanásť muzikantov vrátane štyroch speváčok. Koncert sa uskutoční v krásnom prostredí nádvoria zrekonštruovanej radnice v Lučenci. Hviezdna obloha, teplý letný večer, príjemní ľudia, kvalitné víno, skvelá muzika... tomu sa povie atmosféra! Podrobnosti o podujatí XXIII. Medzinárodný Novohradský Folklórny Festival najdete tu: https://www.facebook.com/events/607592089608044/ Vstupné len 3,- Eur Predpredaj vstupeniek: MIC Lučenec Radnica www.kultura.lucenec.sk (v prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční krásnej koncertnej sále v radnici) Podujatie sa koná s podporou FPÚ (Fond na podporu umenia)
 • Viac na Facebooku
Budova Radnice bola zrekonštruovaná v roku 2015. Poskytuje administratívne zázemie pre LUKUS r.o. V jej priestoroch sídli aj jej organizačná zložka Mestské múzeum Lučenec, ktoré bolo zaregistrované MK SR v decembri 2016. V súčasnosti prebieha postupné budovanie expozícií z histórie Mesta Lučenec, niektoré už sú verejnosti prístupné ako napr.salón a budoár v štýle Biedermeier. Pripravujú sa inštalácie z histórie školstva, priemyselnej výroby v Lučenci, ale aj kampanologická expozícia a stála výstava významných maliarov z nášho regiónu (F.Gyurkovits). Objekt je k dispozícii aj Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Lučenci, ktoré ho využíva na organizovanie slávnostných obradov – sobáše, zápisy detí do matriky, ocenenia jubilantov. Malá sála na prízemí je vyčlenená na zasadnutia mestského zastupiteľstva a odborných komisíí. V priestoroch Radnice sa ďalej konajú koncerty, rôzne besedy, vernisáže, výstavy, slávnostné vyradenia študentov. Hlavná sála je využívaná napr. aj na svadobné hostiny, odborné školenia, motivačné sedenia, semináre.