Synagóga Vás pozýva

  • Slovensko Advent 2017 je unikátny projekt Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), ktorý spája umenie a kultúru s ušľachtilým charitatívnym rozmerom. Od 4. do 22. decembra prinesie RTVS 15 adventných koncertov z 15 miest Slovenska. V jedinečných historických priestoroch sa Vám predstaví 15 špičkových slovenských hudobných umelcov a umeleckých hudobných zoskupení spolu s desiatkami zaujímavých hostí a rešpektovaných osobností zo sveta kultúry, športu a vzdelávania. V Lučenci sa predstaví kapela Queer Jane, s moderátorom Jánom Žgravčákom a projekt Včelí kRaj vznikol v roku 2013 a je založený na vyše 60 ročnej tradícii včelárenia v rodine Turčániovcov. David, ako tretia generácia včelárov v rodine, spolu s priateľkou Soňou, vytvorili vzdelávaciu včelnicu v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. Koncert bude vysielaný aj naživo o 20.00 na Dvojke a nasledujúci pracovný deň v repríze o 21.05 v Rádiu Slovensko. predpredaj: Ticketportal a MIC Lučenec
  • Viac na Facebooku
  • Pozývame vás na hudobno-poetický vianočný recitál šansoniérky Aleny Čermákovej, spojený s čítaním ŽALMOV KRÁĽA DÁVIDA, prebásnenými významným slovenským básnikom Milanom Rúfusom, v gitarovom a akordeónovom sprievode skladateľa a aranžéra Ivana Čermáka. Súčasťou koncertu je aj spojenie s hudobnou formáciou Corna Musica, ktorá na kópiách starých renesančných nástrojov hrá hudbu "sfér", nádherne ladiacu s prichádzajúcou vianočnou atmosférou.. Predpredaj: www.kultura.lucenec.sk a MIC Lučenec
  • Viac na Facebooku

Radnica Vás pozýva

  • Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poutančenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž „Petrohrad očami detí“ Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov. Je jedným z najkrajších miest na svete označované aj ako Benátky severu . Mesto založil roku 1703 Peter I. Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.
  • Viac na Facebooku
  • Pozývame vás na Diskusný večer, ktorého usporiadateľom je Ústav pamäti národa. Témou je Viedenská arbitráž a jej dopady na lučenecký okres. Hostia: Mgr. Štefan Chrastina Mgr. Ján Mitáč
  • Viac na Facebooku
  • Pozývame vás na besedu s Igorom Bukovským, slovenským lekárom, ktorý sa od roku 1992 venuje otázkam výživy a trendom v oblasti zdraviu prospešnej životosprávy. Beseda bude spojená s predajom jeho kníh a autogramiádou. MUDr. Igor Bukovský PhD. absolvoval lekársku fakultu na Jeseniovej fakulte v Martine a lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 až 1994 bol jedným z protagonistov relácie o chudnutí "Tak už dosť" vysielaného Slovenskou televíziou, štúdio Košice, kde radil chudnúcim spoločne s Magdou Pavelekovou, MUDr. Leošom Středom a Jozefom Vajdom. V rokoch 1990 až 2001 bol spolupracovníkom Slovenského rozhlasu a autorom niekoľkých rozhlasových cyklov o zdraví a výžive. V roku 2004 otvoril Ambulanciu klinickej výživy v Bratislave, vydal niekoľko vlastných kníh, najmä o vegetariánskej výžive. Sám Bukovský je vegetarián. Od roku 1997 je externým spolupracovníkom televízie Markíza, v ktorej bol jeho brat Boris vedúci vydania Televíznych novín do roku 2015. Lístky je možné zakúpiť aj v predpredaji: MIC, Radnica a online na kultura.lucenec.sk
  • Viac na Facebooku