Synagóga Vás pozýva

 • Ester a Ruth – otvorenie výstavy
 • Synagóga Lučenec
 • Dve ženy, dvojica sestier, dvojičky. V čom spočíva intímnosť ich vzťahu? V tajomnosti, prepojení, dvojznačnosti? V tvaro-(názoro)-tvornej ortodoxnej židovskej výchove? Čo sa stane, ak do tejto delikátnej rovnice vstúpi umelkyňa plná otázok a vlastnej (neustále sa meniacej) identity?
 • Viac na Facebooku
 • Koncert – More chassidic songs / Ďalšie chasidské piesne
 • Synagóga Lučenec
 • Srdečne Vás pozývame na koncert More chassidic songs / Ďalšie chasidské piesne, ktorý je úspešným projektom bratislavského rabína Barucha Myersa a popredných slovenských koncertných umelcov – huslistu Miloša Valenta, akordeonistu Borisa Lenka a iniciátora projektu, violončelistu Jozefa Luptáka. Týmto výnimočným projektom, ktorý odštartoval už v r.2010 prvým albumom, približujú svojmu publiku tzv. chasidskú hudbu. Tá stáročia vznikala v našom stredoeurópskom regióne – od Poľska, cez Slovensko, Ukrajinu až po Maďarsko a Rumunsko – v novom, umelecky hodnotnom spracovaní.
 • Viac na Facebooku

Radnica Vás pozýva

 • Mucha Quartet – koncert klasickej hudby
 • Radnica Lučenec
 • Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Mucha Quartet pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí – spomeňme napr. Bratislavské hudobné slávnosti, festival Viva Musica!, Pražská jar, Concentus Moraviae, recitál vo viedenskom Musikverein, Bordeaux String Quartet Festival, festival Allegretto v Žiline, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Albrechtina – (Ne)známa hudba, komorný cyklus Slovenskej filharmónie, Luxemburskej filharmónie, Musiksommer Reichenau, Schubertiade Schwarzenberg, oficiálna návšteva anglickej kráľovnej Alžbety II. na Slovensku v roku 2008.
 • Viac na Facebooku
 • Vernisáž výstavy Szabóov grafický Lučenec
 • Radnica Lučenec
 • Srdečne Vás pozývame na 21. ročník celoslovenskej a 14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC s podtitulom „CESTOVANIE“. Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec, centrum NOVOHRADU
 • Viac na Facebooku